Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Hållbarhet hos Kärcher

Ansvarstagande har alltid varit en viktig del av företagskulturen hos Kärcher. Alfred Kärcher och hans fru Irene trodde starkt på att hållbar ekonomisk framgång endast är möjlig om sociala intressen tas med i beräkningen. Den tredje pelaren för hållbar företagsutveckling, utöver den ekonomiska och sociala aspekten, är miljöskydd. Miljöskydd har haft en nyckelroll hos Kärcher sedan 1970-talet.

Hållbarhet

Vår tolkning av hållbarhet.

Hållbar, människoorienterad företagsutveckling är huvudfokus i vårt företagande. Vårt primära mål är att skapa värdegrunder för våra kunder, anställda och företaget. För att kunna uppnå detta måste vi leverera topprestanda i relation till hållbarhet. Detta innebär specifikt:

Ekonomisk topprestanda

Att garantera att företaget fortsättningsvis kommer existera tack vare framgångsrika produkter och ärliga och pålitliga samarbeten med våra kunder, anställda och leverantörer.

Social topprestanda

Att skapa attraktiva arbetsförhållanden och engagemang i vårt sociala ansvar som goda företagsmedborgare.

Ekologisk topprestanda

Minskning av det ekologiska fotspåret från vårt företags aktiviteter och effektiv användning av resurser.

Hållbarhetsledning.

Hållbarhetsledning används för kontinuerlig, systematisk förbättring av företagets hållbarhetsprestanda. Att leda hållbarhet aktivt innebär att dokumentera krav i företagsmiljön – exempelvis från kunder, myndigheter och miljöorganisationer – och utvärdera hur de är relevanta för Kärcher och förbereda förbättringsmål.

Vi håller en aktiv dialog med vår företagsmiljö. Under 2013 genomförde vi en internationell undersökning med våra interna och externa aktieägare såsom anställda, kunder och leverantörer gällande ämnet hållbarhet. Våra hållbarhetsmål för 2020, som är resultatet av undersökningen, har utformats för att möta kraven från våra aktieägare. Våra mål gäller sex verksamhetsområden inom hållbarhet.