Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Hållbarhet inom Kärcher

Ansvarstagande har alltid varit en viktig del av företagskulturen hos Kärcher. Alfred Kärcher och hans fru Irene trodde starkt på att hållbar ekonomisk framgång endast är möjlig om sociala intressen tas med i beräkningen.

Reinigung Hermannsdenkmal Detmold

Be the Difference

Hållbar, människoorienterad företagsutveckling är huvudfokus i vårt företagande. Vårt primära mål är att skapa värdegrunder för våra kunder, anställda och företaget. För att kunna uppnå detta måste vi leverera topprestanda i relation till hållbarhet. Vi tar det här ansvaret på stort allvar inom företagets samtliga divisioner. Å ena sidan genom företagets fortsatta existens tack vare framgångsrika produkter och ärliga och pålitliga samarbeten med våra kunder, anställda och leverantörer. Å andra sidan genom att bibehålla attraktiva arbetsförhållanden, minska det ekologiska fotavtrycket i våra affärsverksamheter, och säkerställa en effektiv resursanvändning.

Vi är starkt engagerade i vårt sociala ansvar som god företagsmedborgare. Koncernens hållbarhetsstyrning leds av en avdelning med samma namn. Den ansvarar också för miljöskydd, energieffektivitet och sociala normer i distributionskedjan. Särskilda miljöansvariga har utsetts vid samtliga 20 produktionsanläggningar samt vid fyra logistikanläggningar. De är kontaktpersoner vid sina respektive anläggningar i alla frågor som rör hållbarhetsstyrning. De samordnar koncernomfattande åtgärder i ”CSR-styrkommittén”.

I en strävan att bygga vidare på vår reklamslogan ger vi ut all hållbarhetskommunikation under parollen ”Be the Difference”. Vårt mål är att stärka hur vårt varumärke uppfattas i hållbarhetsfrågor och till år 2020 bli den gällande standarden inom branschen."

Kärcher makes the Difference

Kontakt

Har du några frågor? Var vänlig och kontakta oss på: kundtjanst@karcher.se