Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Produktansvar

Att ta hänsyn till miljöaspekter har under många år varit en viktig del av Kärchers produktutveckling. Produktrelaterat miljöskydd är därför en viktig del av vår systematiska miljöledning. Det är inte bara tillverkning och användning av våra produkter som ska vara miljövänlig, utan även själva maskinerna. Därför har Kärcher höga krav på miljökompatibel konstruktion av produkter, system och tjänster och vi själva ställer höga krav på våra egna maskiner. Höga krav på oss och våra produkter ställs också från kunder och lagstiftare.

Produktansvar

Vårt mål: konstant förbättring av miljömässig kompatibilitet.

Varje ny generation av Kärchers rengöringsmaskiner bör vara mer effektiv och miljövänlig. Detta mål grundas på två viktiga argument: för det första har vi bäst chans att minska miljöpåverkan orsakad av våra aktiviteter med miljövänliga produkter. För det andra är en miljökompatibel maskin ofta även ekonomisk.


Miljöskydd i produktutvecklingsprocessen

I vår strävan efter hållbarhet är det resan som är målet. Kärcher har länge gjort resan till framtiden i årtionden med exemplarisk hållbarhet. Vid utvecklingen av produkter leds Kärcher av mottot ”life cycle thinking”. Det innebär att man tar hänsyn till produktens hela livscykel redan vid planeringsfasen. Alla faser i produktens livslängd analyseras ur ett miljöperspektiv i utvecklingsprocessen och optimeras för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Tillverkning av råmaterial

Våra produkter tillverkas av högkvalitativa råmaterial. Bra material förlänger serviceåren för Kärchers rengöringsmaskiner avsevärt och skyddar därmed miljön.

Tillverkning av reservdelar

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer när det gäller miljöfrågor. Vi prioriterar saker som att inga skadliga ämnen används och effektiv miljöledning.

Produktion

Våra produktionsprocesser har redan liten miljöpåverkan. Vi förbinder oss dock att konstant förbättras och strävar efter ännu mindre miljöpåverkan genom att använda innovativa processer. Exempel på sådana processer är värme- och vattenåtervinning, solenergi etc.

Distribution

Där så är möjligt använder vi oss av miljövänliga transportmedel såsom tåg, för att transportera våra maskiner. Av logistiska skäl görs dock fortfarande de flesta transporter med tunga fordon.

Användning

Även egenskaperna hos Kärchers produkter förbättras konstant. Innovativa lösningar minskar vatten- och energiförbrukningen samt utsläpp av damm och buller.

Reparationer

Att kunna reparera med lätthet är också något som tas hänsyn till redan under konstruktionsfasen. Vårt servicecenter i Gissigheim tillhandahåller kompetenta reparationer i hela världen.

Återvinning och avfallshantering

Kärcher är ansluten till insamlingssystem och betalar avgifter för korrekt omhändertagande av utrusningar och förpackningar. Enkel demontering och val av lämpliga material möjliggör återvinning av gamla maskiner. Generellt kan upp till 90 % av Kärchers rengöringsmaskiner återvinnas.

Produkter och överensstämmelse

Juridiska och kundspecifika krav på Kärchers produkter ökar avsevärt i hela världen. Därför observerar vi systematiskt alla juridiska och kundspecifika krav i hela världen vid utvecklingen av nya produkter.

  • Miljökrav i produktdokumentet: för oss är miljökrav en integrerad del i produktdokumentet. Enligt en så kallad miljöchecklista testar vi hur våra maskiner kan göras ännu mer miljövänliga.
  • Miljökrav i distributionskedjan: juridiska föreskrifter som gäller Kärchers produkter ökar avsevärt i hela världen. För att systematisk kunna föra vidare dessa krav till våra leverantörer har vi våra egna Kärcher-standarder för miljövänlig produktkonstruktion.

Exempel på bästa praxis för miljöskydd i Kärchers produkter

För Kärcher är det mycket viktigt att arbeta in miljöskydd i våra produkter: å ena sidan för att våra aktieägare har höga förväntningar på våra maskiner som vi vill leva upp till. å andra sidan för att vi även strävar efter utmärkthet inom området ekologi. Detta omfattar att garantera att våra produkter är energi- och resurseffektiva och att våra produkter har så liten miljöpåverkan som möjligt. Dessa två anledningar sporrar oss hela tiden att utveckla och förbättra våra produkter med hänsyn till miljön.

Vårt eco!-sortiment

Våra eco!ogic- och eco!efficiency-produkter är prima exempel på hur vi framgångsrikt och holistiskt skyddar miljön med våra produkter. Produkterna har flertalet miljövänliga egenskaper.

Miljöinformation.

REACH-förordningen

Vi följer noggrant utvecklingen av kravet att tillhandahålla information enligt §33. Omedelbart efter att den första kandidatförteckningen publicerades den 28 oktober 2008 kontaktade vi våra leverantörer för att erhålla den information som krävs. Vi reagerar omedelbart på kompletteringar av kandidatförteckningen.

Vissa av ämnena (SVCH) som nämns i kandidatförteckningen används i flera olika syften, men huvudsakligen DEHP som mjukningsmedel i plastdelar. Produkter som vi tillhandahåller kan fortfarande innehålla dessa mjukningsmedel, som exempelvis elkablar, slangar, hjul, handtag och liknande delar och komponenter. Dessa ämnen utgör ingen fara för hälsa eller miljö om de används korrekt. Dessa ämnen används enligt lagstadgade föreskrifter. För att kunna förutse möjliga förbud håller vi dock på att byta ut dessa ämnen så långt som det är tekniskt möjligt.

Vi kan redan bekräfta att Kärcher rengöringsmedel inte innehåller några av de ämnen som nämns i aktuell kandidatförteckning.

Om du behöver mer information, kontakta oss.

REACH-förordningen

ErP ekodesigndirektiv

För information om EU-direktiv 666/2013 gällande ekodesignkrav för dammsugare, bilaga 1, punkt 2(b) om information som ska tillhandahållas av tillverkare, vänligen kontakta ansvarig Kärcher-kundtjänst.

Du kan kontakta Kärchers servicepartners här.

EU:s energietikett för dammsugare.

Kärcher har sedan länge uppvisat rengöringseffektivitet med mindre effekt med sina befintliga dammsugare, något som nu är europeisk lag. EU:s energietikett som trädde i kraft 1 september 2014 begränsar den nominella effekten hos torrdammsugare som ansluts till ett elnät på max 1 600 W. Alla dammsugare som säljs i Europa måste har EU:s energietikett.

> Du hittar mer information här.