MINSKA SMUTSEN I DINA LOKALER MED 99%*

Vi har maskinerna som håller både entré och mattorna rena.

Cleaning Header

94% AV SMUTSEN KOMMER IN GENOM DIN DÖRR*

Med professionella soprutiner i kombination med anpassade mattor kan du minskar nedsmutsning i din fastighet med upp till 99%. Vi har maskinerna som håller både entré och mattorna rena.
zon1


Genom att hålla rent på utsidan runt entrén minimeras mängden smuts som belastar själva entrésystemet och i förlängningen även den mängd som når hela vägen in i byggnaden. Kärchers effektiva sopmaskiner finns i alla storlekar och rätt modell med rätt borste ger en fullgod funktion oavsett årstid och väderlek. Tänk på att första steget i ett fungerande entrésystem bör bestå av en skrapmatta, gallerdurk eller ringgummimatta. Det vill säga en entrédel där den grövsta fasta smutsen avlägsnas från skorna.

zon2


I denna zonen skall en entrématta i form av en kombinationsmatta finnas placerad. Denna skall ta hand om finare partiklar och vid våt väderlek även absorbera väta. För att hålla den ren samt bibehålla mattans funktion måste man dammsuga mattan med lämplig regelbundenhet. Vid torr smuts kan en vanlig professionell dammsugare användas men vid inblandning av väta eller grövre smuts så bör istället en grovdammsugare nyttjas.

zon3


I sista steget av entrén placerar man en högabsorberande torkmatta för att ta hand om fint damm från skorna vid torr väderlek och kvarvarande fukt från skorna vid våt väderlek. Denna mattan har en direkt avgörande betydelse för en ren, dammfri och fräsch inomhusmiljö. Tack vare hög absorptionsförmåga samlar den snabbt på sig smuts och väta och för att bibehålla funktionen bör man rengöra eller byta mattan med lämplig frekvens. Att byta mattor ofta innebär en högre kostnad och betydligt högre miljöbelastning än om man har en bra maskin för ändamålet, exempelvis en textilvårdsmaskin för att kunna djuprengöra mattan. Längre in i lokalerna så finns hela Kärchers produktsortiment att tillgå.ZON1: Rekommenderade maskiner

Sopmaskin KM 70/20 2 SB Manuell
Sopmaskin KM 70/30 Batteridriven
Sopmaskin KM 75/40 Gå-bakom
Sopmaskin KM 90/60 R Adv. Sitt-på

ZON2: Rekommenderade maskiner

Grovdammsugare NT 35/1 Tact
Grovdammsugare NT 48
Torrdammsugare T 10
Torrdammsugare T 12

ZON3: Rekommenderade maskiner

Textilrengöring Puzzi 30/4 med textilkit.
Torrdammsugare T 10
Torrdammsugare T 12
Borstvalsdammsugare CV 38/2
Skurmaskin B 40 W


Intressant! JAG VILL VETA MER.

Kontakta mig på nedan kontaktuppgifter.

*

*Obligatoriskt fält