Know-how för proffsen

Från jordbruk till industri till byggentreprenörer - vad gäller rengöring kräver varje sektor sina egna metoder, maskiner och verktyg. Här får du tips och exempel som hjälper dig att lösa din rengöringsuppgift.

Renlighet och hygien i stormarknader

Renlighet och hygien i stormarknader

I stormarknader samlas många människor i ett begränsat utrymme och största krav ställs på livsmedelshygien. Städning är viktigt i alla avseenden och bör utföras med största noggrannhet.

Effektiv rengöring och vad det betyder för hotell

Effektiv rengöring och vad det betyder för hotell

Eftersom renlighet, hygien och hälsa blir allt viktigare är effektiva rengöringsprocesser i hotellbranschen mer relevanta än någonsin. Detta är det enda sättet att se till att hotell skapar en behaglig och lugnande atmosfär som ger gästerna en känsla av säkerhet.

 WRS_200_WR_20_header

Ogräsborttagning med hetvatten

Kärchers ogräsborttagare och en hetvattentvätt hjälper dig bli av med oönskad påväxt utan ogräsmedel. Hett vatten är allt som behövs. Och det skadar varken ytan eller miljön.

Hur förskola och skola kan säkerställa en god hygien

Hur förskola och skola kan säkerställa en god hygien

Det är inte bara i tider av en pandemi som daghem och ofta även skolor betraktas som platser som främjar spridningen av patogener. Spridningen av virus och bakterier kan angripas effektivt genom att ett lämpligt hygienkoncept utvecklas för respektive anläggning.

Industrial floor cleaning with scrubber drier

Professional cleaning of industrial floors

Industrial floors require particular care and attention. Which cleaning method to use depends largely on the texture of the floor.

Truckwash

Cleaning commercial vehicles cost-effectively

The demands on washing quality and speed in the cleaning of commercial vehicles are high. The size and design of the vehicles, however, not only require a special technology for the wash – the washing chemicals must also be right in order to clean trucks, buses, etc. cost-effectively.

Städa i zoner

Minska smutsen i dina lokaler med 99%

Med professionella soprutiner i kombination med anpassade mattor kan du minskar nedsmutsning i din fastighet med upp till 99%. Läs om hur du går till väga här.

fasadrengöring

Effective facades cleaning – from plaster to metal

If the exterior of a building is maintained this helps retain or increase its value. Various methods are available to clear dirt from facades. But the surface should be taken into consideration when applying the respective technology. This is essential for avoiding damage. An overview about techniques and regulations.

service-station-teaser-picture

Service station cleaning: Cleanliness from the shop floor to the wash hall

Service stations require cleaning on many fronts. However, anyone who invests in the proper technology finishes the required activities quickly. All that is needed then is a deep cleaning at regular intervals. But those who always keep their equipment and premises clean have significantly less to do.