Rent och snyggt i minsta detalj: Från kundvagn till bageri

I stormarknader samlas många människor i ett begränsat utrymme och största krav ställs på livsmedelshygien. Städning är viktigt i alla avseenden och bör utföras med största noggrannhet. Här ger vi en översikt över varför särskilda krav ställs på grönsaksavdelningen, hur en dold dammsugare kan spara onödiga promenader, och hur man kan säkerställa bästa möjliga hygien.

Reinigung im Supermarkt

Allting börjar utanför: Bilparkeringar och kundvagnar

För det första är det tilltalande för kunderna om stormarknadens utsida är ren och välskött. För det andra förhindrar det att damm och smuts kommer in i byggnaden. Tjänsteleverantörer får ofta i uppdrag att hålla bilparkeringar rena. Sopsugmaskiner används för att plocka upp uppvirvlande partiklar direkt, så att de parkerade bilarna inte täcks av damm.

En annan funktion som också förhindrar att smuts dras in i stormarknaden är smutsupppsamlande mattor och skärmar vid entrén. De bör vara fyra till sex steg långa för att avlägsna smuts såväl från kundernas skor som från kundvagnarnas hjul. För goda resultat bör mattorna antingen rengöras regelbundet med en våt- och torrdammsugare eller högtryckstvätt eller bytas ut.

Skräp som samlas nära kundvagnsstationerna tas bäst bort med en sopmaskin med öppningsbar lucka för grov smuts. På så sätt kan även stora mängder skräp och smuts tas bort utan ansträngning. Själva kundvagnarna kan rengöras med hetvattentvättar. Det rekommenderas att erbjuda kunderna en behållare med desinfektionsdukar, så att vagnens handtag kan torkas rent före användning.

Parkflächen mit Kehrmaschine reinigen
Einkaufswagenstation reinigen

Från ingången till grönsaksavdelningen: Skinande glas, strukturerade golv

Reinigung von Glasflächen mit Fenstersauger

Rena glasytor.

Stormarknadens entréområde bör vara ljust och välkomnande. Det är därför de ofta består av stora inglasade områden – vilket dock bara är ett gott intryck om de är rena. Hittas smuts avlägsnas den bäst med ett rengöringsmedel och en trasa. För att uppnå ett enhetligt rengöringsresultat på stora ytor bör en professionell fönstertvätt med en sugramp eller en professionell Window Vac användas. Med Window Vac blir ingen vätska kvar på golvet, något som annars utgör en säkerhetsrisk. Dess enkla hantering gör den inte bara till ett idealiskt verktyg för snabb rengöring av fönsterrutor, utan även för de inglasade områdena vid kyldiskar för självbetjäning. På så sätt kan användningen av engångstrasor minskas.

Bodenreinigung an Obst- und Gemüstheke

Rengöring av finstrukturerade golv

Frukt- och grönsaksavdelningen är ofta placerad direkt vid entréområdet. I detta område används ofta permanent elastiska, finstrukturerade golv med träutseende för att ge en behaglig atmosfär. Men i dessa områden är det också lättare för smuts att samlas, något som är ett problem i synnerhet när frukt trampas ner och blir klibbiga. Vid rengöring av dessa golv bör först lös smuts sopas bort. I nästa steg lämpar sig kombiskurmaskiner med roterande skurhuvud synnerligen väl för det fina arbetet. De mjuka borstarna tar sig också in i de fina strukturerna och ojämnheterna i golven, så att smutsen kan avlägsnas effektivt. Tack vare sugen är området torrt omedelbart efter rengöringen och kan gås på igen.

Reinigung zwischen Regalen

Gångar och hyllor: Kombiskurmaskin, bred torkare med flera.

När hyllorna flera gånger om dagen fylls på med nya varor blir små bitar av kartong kvar på golvet i gångarna. För att samla upp dessa kan en bred torkarenhet med en dammbindande trasa användas, tillgänglig i bredder på 60 cm till 1,60 m. För grundlig rengöring är kombiskruvmaskiner med skiv- eller rullteknik lämpliga. Gummihuvudena är utformade för modern butikskonstruktion och hyllkoncept, och finns för alla gångbredder.

För att torka av hyllorna eller för att avlägsna smuts från produkter som passerat sista försäljningsdatum kan våt- och torrdammsugare användas. Alternativt är ytrengöringsmedel i en användningsklar sprayflaska enkla att använda tillsammans med en mikrofiberduk. För att inte sprida smutsen bör rengöringen ske med den 16-sidiga dukvikningsmetoden. Rengöringsduken viks till hälften fyra gånger så att det blir totalt 16 sidor. Varje yta kan torkas av med en ny, ren sida – när varje sida har använts slängs duken bort och en ny används.

Reinigung des Back-Shops

Bageri- och bröddisplayer: Striden mot smulor

För rengöring av ugnarna i ett bageri finns bageridammsugare med speciella sugslangar och ugnsmunstycken. De är värmebeständiga och gör det möjligt att skrapa ur och dammsuga upp matrester i den varma ugnen mellan de enskilda bakningsprocesserna. Dessa dammsugare är också utformade för att minimera risken för exempelvis mjölexplosioner.

Utöver ugnarna måste bröddisplayerna rengöras kontinuerligt. För att underlätta arbetet och spara onödiga promenader kan en liten torrdammsugare förvaras i lådorna för uppsamling av smulor under displayerna. Dammsugaren kan helt enkelt tas ut, används för att rensa upp i utrymmena,och läggas tillbaka i lådan.

Överallt där det spelar roll: Säkerställande av god hygien med ångtvätt och desinficering

På grund av deras höga rengöringstemperatur är ångtvättar och ångdammsugare i allmänhet en effektiv och tidsbesparande lösning för att säkerställa lämplig hygienstandard och för att bekämpa bakterier eller virus. Ångan kommer ut ur munstycket i mycket små droppar med en maxtemperatur på 100 °C och ett maxtryck på 8 bar, beroende på maskintyp. På så sätt kan till exempel plexiglaspaneler i kassor, dörrar och handtag av rostfritt stål, glasytor på diskar, dörrar och skötbord i kundtoaletter samt svåråtkomliga skrymslen och vrår rengöras pålitligt och effektivt.

Oavsett det gäller grönsaksvågarnas knappsatser, displayerna i avdelningarna för färska livsmedel för kött, kallskuret o.s.v. eller kortläsarna i utcheckningen: Det finns ytor som även kräver regelbunden desinficering för att förhindra överföring av bakterier.

Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit
Hygienische Reinigung mit Dampf

Desinficera: Undvik proteinfel

Om det finns proteinhaltiga föroreningar, fett eller matrester på ytan kommer desinfektionsmedlet koncentrera sig på dessa föroreningar i stället för att inaktivera virus. På grund av detta så kallade proteinfel kan desinfektionsmedlets effekt inte längre garanteras.

För att undvika denna oönskade kemiska reaktion bör ytan snabbt rengöras manuellt och mekaniskt för att säkerställa att inga grova föroreningar finns kvar på ytan. Vid den efterföljande desinficeringen ska desinfektionsmedlet spridas jämnt över ytan så att den fuktas till 100 procent. Efter verkningstiden spolas resterna bort med klart vatten. Detta är särskilt viktigt för ytor som kommer i kontakt med rå mat. Snabbverkande desinfektionsmedel, som används till exempel vid kassan, kan helt enkelt torka i luften.