Hur skolor och daghem kan säkerställa hygien

Det är inte bara i tider av en pandemi som daghem och ofta även skolor betraktas som platser som främjar spridningen av patogener. Spridningen av virus och bakterier kan angripas effektivt genom att ett lämpligt hygienkoncept utvecklas för respektive anläggning.

Kaercher_Reinigung_Schulen_01

Renlighet ger skydd

 

Ett hygienkoncept gör stor skillnad för att effektivt rengöra gemensamma utrymmen, inklusive skolor och daghem. Det omfattar många faktorer – från ventilation av rum och minskning av grupper, till att följa riktlinjer för social distansering eller bära masker eller ansiktsskydd. En annan viktig faktor är införandet av effektiva rengöringssekvenser – eftersom renlighet endast kan ge skydd mot sjukdom om processen börjar vid de relevanta punkterna.

Steg 1:

Ta god tid att förbereda en riskanalys


Patogenen SARS-CoV-2 ställer i dagsläget alla vård- och utbildningsanläggningar för barn och ungdomar inför oförutsedda utmaningar – men ämnet hygien har varit viktigt långt före coronavirusets inträde. Om du just nu finner dig i den specifika situationen att behöva öppna en anläggning efter att den stängts på grund av en infektionskontroll måste först en riskanalys genomföras för alla rum. Hur kan barns och vuxnas spridning av bakterier förhindras, var finns svagheterna, och vilka rengöringsåtgärder säkerställer renlighet och hygien? Kan mer estetiska aspekter som att ta bort sand från golvet eller damm från skåpet offras vid bristande kapacitet, för att det hygienrelaterade arbetet ska kunna slutföras?


Om konsekventa svar på dessa frågor hittas och integreras i ett hygienkoncept bör de nya uppgifterna förklaras i detalj för städpersonalen. Det är det enda sättet att säkerställa att uppgifterna kan slutföras på ett tillförlitligt sätt. Genom att visuellt och språkneutralt avbilda varje steg per rum blir det ännu enklare. Exempelvis kan man färgmarkera på en 2D- eller 3D-ritning var man måste desinficera och var dammbindande eller våt torkning måste utföras. Om sådana arbetsinstruktioner hängs på en synlig plats i respektive rum har städpersonalen en tydlig bild av sina uppgifter, och förtroende kan skapas bland anställda och föräldrar.

Steg 2:

Samvetsgrant genomförandet av hygienkoncept


Även om åtgärderna måste anpassas till respektive rum finns vissa aspekter som måste betraktas som övergripande. Djuprengöring med hjälp av lämpliga metoder och maskiner sänker risken för virusspridning med över 90 procent. Därför bör hela anläggningen rengöras noggrant innan öppning. Varje liten detalj måste noga uppmärksammas. Till exempel måste alla kranar och avlopp spolas ur för att inte stillastående vatten ska utgöra en infektionsrisk.

Kaercher_Reinigung_Schulen_02

Efter öppningen gäller det att de definierade rengöringsåtgärderna genomförs med ett lämpligt intervall under drift. När vi nu befinner oss i en pandemi spelar ytor som frekvent utsätts för hand- och hudkontakt en ännu viktigare roll i det normala vardagslivet. Där små barn tas omhand hamnar föremål inte bara i barnens händer, utan ofta även i barnens munnar. Därför rekommenderas att lampknappar, dörrhandtag, kapprum, fönster som är tillgängliga för barn, leksaker och andra relevanta ytor rengörs minst en gång per dag. Speciellt kring små barn ska man använda produkter som inte lämnar några rester på ytorna – till exempel torkar alkohol utan att lämna några rester, medan peroxid sönderfaller. I skolor är det av största vikt att utrymmen för vuxna inte glöms bort – exempelvis rymmer kök utrustning som ofta vidrörs, så som kaffemaskiner, kylskåp och diskmaskiner.

Kaercher_Reinigung_Schulen_04

Det är bäst att använda mikrofiberdukar och sprayflaskor med desinfektionsmedel för manuell ytrengöring. Två metoder kan bistå i arbetet. Färgmetoden definierar att exempelvis blå trasor används för ytor och röda trasor för toaletter. Detta undviker all sammanblandning. Den 8-faldiga eller 16-faldiga metoden säkerställer också att ytor alltid rengörs med en ren sida av trasan, så att bakterier inte överförs från ett rum till nästa. En mikrofiberduk viks ned en gång och, beroende på storleken, en eller två gånger åt sidan. Därefter sprayas en ren sida av trasan med desinfektionsmedel och ytan torkas. Genom systematisk uppvikning kan trasan användas för att rengöra åtta eller sexton områden innan en ny trasa måste tas i bruk.

Kaercher_Reinigung_Schulen_07
Kaercher_Reinigung_Schulen_03

Dammsugare utrustade med ett HEPA-filter är idealiska för daglig torrengöring av golv, då de kan samla upp och behålla mikroorganismer. Området kan också torkas manuellt för att samla upp lös smuts från golvet. För den veckovisa våtrengöringen bör under inga som helst omständigheter hinkmetoden användas, eftersom risken för korskontaminering är särskilt stor vid ett akut hot från patogener. Istället kan man använda moppskydd av mikrofiber, som beroende på områdets storlek redan i förväg blötlagts i desinfektionsmedel eller rengöringsmedel. Använd en trasa per rum för att minimera risken för korskontaminering under golvrengöringen. För hållbarhet bör återanvändbara trasor användas, som efter rengöringsprocessen genomgår en kemotermisk eller termisk desinfektion. Det innebär att de tvättas vid en temperatur på minst 60° C eller 95° C. Om detta inte är möjligt är det säkrast att använda engångstrasor.

Stora utrymmen, t ex idrottshallar, matsalar eller långa korridorer i stora skolor, kan rengöras effektivt och bekvämt med kombiskurmaskiner. Eftersom de omedelbart dammsuger upp smutsen är de mycket hygieniska.

Steg 3:

Kontrollera och förbättra

 

Ett litet daghem kan också inrätta ett enkelt kvalitetsledningssystem för att kontrollera hygienkonceptets effektivitet. En enkel åtgärd är att föra ett rengöringsprotokoll, som registrerar när vilket arbete har slutförts och vilka uppgifter som inte kunnat utföras. Det kan också kontrolleras om rengöringsmålet uppnåtts. Om ytan motsvarar den önskade hygienstandarden kan till exempel avgöras med ett ATP-test. Testet mäter mängden adenosintrifosfat, som lämnas av människor, djur och andra levande varelser.

 

Om det framkommer att ytor inte rengörs grundligt eller tillräckligt på grund av tidsbrist kan hygienkonceptet optimeras. Exempelvis måste golven i lekrum och idrottshallar rengöras. Golven i sanitära anläggningar eller i entréområden är dock inte hygienkritiska eftersom de bara kommer i kontakt med skor. Det är nödvändigt att desinficera fönster som vidrörs – medan den omfattande rengöringen av fönster och glasfronter på byggnader kan skjutas upp. På så sätt kan konceptet steg för steg anpassas till de faktiska förutsättningarna och resurserna i den dagliga rutinen, för att skapa renlighet och säkerhet för alla.

Kaercher_Reinigung_Schulen_05

Tänk om...?

 

Nyöppning efter ett utbrott


Om en anläggning utsätts för ett utbrott, har det visat sig att bärare av en patogen som SARS-CoV-2 har befunnit sig i byggnaden. I detta fall måste hygienåtgärderna intensifieras. Om desinfektion i ett enda steg var tillräcklig en normal dag, måste nu området som första steg rengöras, och i det andra steget desinficeras. En desinfektionstorkning kan utföras med hjälp av kemikalier. Detta minskar bakterierna på ytor (desinfektion) och är en form av ytdesinfektion, där desinfektionsmedlet genom avtorkning fördelas med hjälp av lämpliga rengöringsredskap. Vid golvrengöring kan maskiner vara till hjälp. Spraydimma är endast tillåtet om användarna är utrustade med nödvändig personlig skyddsutrustning (PPE). Vid sprutning av desinfektionsmedel krävs, utöver den normala utrustningen bestående av arbetskläder och handskar, även en skyddsmask. Efter spraydimman måste rummet ventileras ordentligt och spärras av för allmänheten under tillräckligt lång tid.

Den som föredrar att inte använda kemikalier kan arbeta i inomhusutrymmen med hjälp av professionella ångrengörare. Höljeförsedda virus som coronaviruset SARS-CoV-2 kan neutraliseras (avaktiveras) med höga temperaturer. Viktigt för appliceringen: Den heta vattenångan strömmar ut med en temperatur på cirka 100 °C och kyls ned allt eftersom avståndet ökar. För att effektivt bekämpa virus måste munstycket därför föras direkt över ytan. Det är även viktigt att säkerställa att rengöringstiden är tillräcklig, och att välja en ångtid på 30 sekunder per område och vid maximal ångeffekt. I utomhusområden kan hetvattentvättar med ånga användas.