MOBILT, MILJÖVÄNLIGT, EFFEKTIVT: OGRÄSBORTTAGNING MED HETVATTEN

Kärchers ogräsborttagare och en hetvattentvätt hjälper dig bli av med oönskad påväxt utan ogräsmedel. Hett vatten är allt som behövs. Och det skadar varken ytan eller miljön.

WRS_200_WR_20_header

För att du vill bli av med ogräset för gott

Vad är ogräs?
Ogräs är växter som till skillnad från odlade växter och prydnadsväxter växer naturligt helt utan mänsklig inblandning.

Varför avlägsnar man ogräs?
Det finns massor av goda skäl att ta bort ogräs. Inom jordbruket avlägsnas ogräs för att skydda grödorna. I städer sker det för att hålla offentliga miljöer rena och prydlig, och för att förhindra skador på vägar, öppna platser och byggnader. Många typer av ogräs kan sprida sig extremt snabbt och/eller orsaka svåra skador med sina rötter. De har också en negativ estetisk inverkan på omgivningen.

Weed control information image en

Ogräs överallt? Inte med hetvatten.

Principen för termisk ogräsbekämpning bygger på en biokemisk grundregel: de flesta proteiner börjar denaturera vid en temperatur på cirka 42 °C.

Detta innebär att proteinerna förändras, sönderdelas och inte längre kan uppfylla sin funktion. Det finns en rad olika sätt att alstra och använda den nödvändiga värmen: direkt via en låga eller indirekt via exempelvis hetvatten eller het ånga. Hetvatten är den enda kemikaliefria metod som även når rötterna.

Hetvattnet förstör visserligen inte rötterna helt på en gång men försvagar dem allt mer för varje applicering. Regelbunden användning av hetvatten från början hindrar återväxten och minskar behovet av applicering avsevärt, även året därpå. Som tumregel brukar 3–4 behandlingar per år vara tillräckligt.

Det kan även ske utan bekämpningsmedel.

För att skydda människa och miljö är användningen av bekämpningsmedel strängt reglerad eller förbjuden, särskilt i offentliga miljöer. Vår hetvattenmetod ger dig ett miljövänligt och mycket effektivt alternativ. Hetvattnet förstör ogräset genom att tränga ned till rötterna och denaturera växtens proteiner med den hastiga temperaturökningen som ger ogräset permanenta skador och gör att det dör.

Ju hetare, desto bättre

Hetvatten tränger ned optimalt hela vägen ned till växtens rötter. Vattentemperaturen är helt avgörande här: den idealiska temperaturen ska ligga precis under där vattnet börjar förångas. Kärchers HDS-maskiner håller hetvattnet på jämna och höga temperaturer på upp till 98 °C – idealiskt för ogräsborttagning med hetvatten. Den högeffektiva brännaren gör dem också extremt energieffektiva.

Inga risker, inga skador

Till skillnad från mekaniska metoder medför hetvatten ingen risk för att ytor skadas eller förstörs. Det låga arbetstrycket (under 1 bar) garanterar en skonsam behandling som lämpar sig för alla ytor. Och det finns ingen brandrisk som vid användning av ogräsbrännare.

Universallösning

Med Kärchers system kan du dra nytta av den samlade fackkunskapen hos världens ledande leverantör av rengöringsteknik. Det ger dig högsta tänkbara kvalitet – inte bara när det gäller ogräsborttagning med hetvatten, utan inom allt som rör professionell rengöring, både inne och ute. Allt från en enda källa.

Flexiblare än alla typer av ogräs

Med en hetvattentvätt och någon av ogräsborttagarna WR 10, WR 20, WR 50 eller WR 100 kan du ta bort ogräs i princip överallt, även på svåråtkomliga ställen där inga andra metoder kan användas. Och med våra högtryckssläp för hetvatten kan du bekämpa ogräs med hetvatten, oavsett tillgång till strömförsörjning och vattenanslutning.

Vi finns alltid tillhands för dig

Kärchers omfattande globala försäljnings- och servicenätverk är aldrig långt borta, och är alltid redo att ge dig snabb hjälp. Om du vill kommer vi gärna ut och ger råd på plats.

Weed control vorher Löwenzahn

Före applicering av hetvatten

Kraftig tillväxt av gräs, mossa och maskrosor mellan kullerstenarna.

Weed control Nachher Löwenzahn

Efter applicering av hetvatten

En vecka efter behandlingen med hetvatten är ogräset dött och gräset till största delen avlägsnat av väder och vind.

weed control vorher wand

Före applicering av hetvatten

Maskrosor vid foten av en betongvägg.

weed control nachher wand

Efter applicering av hetvatten

Efter en vecka syns tydligt hur maskrosorna har börjat sloka.
Inget mer ogräs kommer att växa här för stunden.

Tips: Applicera vid rätt tidpunkt

Bästa tiden att ta bort ogräs är på eftermiddagen. Mängden vatten som lagras i växterna varierar beroende på tid på dagen. Det bästa är också att börja med den första appliceringen av hetvatten på våren, kort efter det att ogräset har börjat gro. Ju äldre växterna blir, desto tåligare blir de mot hett vatten.

Tips: Avstånd mellan munstycksstången och ytan

Det optimala avståndet mellan munstycksstången på Kärchers ogräsborttagare och ytan är 5–15 centimeter. Du kan bekvämt jobba i det intervallet utan att ogräsborttagaren vidrör marken. Vattnets korta väg till ytan håller också värmeförlusten på ett minimum.

Effektivt, ändamålsenligt, säkert och bekvämt

Vår mångåriga erfarenhet och expertis inom utveckling och tillverkning av högtrycksteknik med högkvalitativa, hållbara komponenter finns nu tillgänglig för dig i våra system för mobil ogräsborttagning med hetvatten.

Systematisk eliminering av ogräs

Ogräsborttagning med hetvatten är effektivt och miljövänligt. När den här metoden används är det viktigt att se till att alla komponenter som används är fullt kompatibla med varandra. Vid ogräsborttagning med våra nya ogräsborttagare kan du använda många av Kärchers HDS-maskiner. Kärchers system garanterar optimal effektivitet och ändamålsenlighet – alltid.

Weed_control_Header

Fördelarna för dig: Kärchers system

 • Kärchers HDS hetvattenvättar kan generera de vattentemperaturer som krävs för ogräsborttagning, precis under det läge där vattnet börjar förångas.
 • Vår patenterade brännarteknik garanterar konsekvent stabila temperaturer på upp till 98 °C.
 • Det optimerade vattenflödet i ogräsborttagarna säkerställer optimal penetration.
 • Ogräsborttagarnas kompakta design och låga vikt gör arbetet enklare. Du orkar arbeta längre utan att behöva ta rast.
 • Du får ett kraftfullt och professionellt system som kan användas för andra arbetsuppgifter, till exempel rengöring och bevattning.

Utrustad för alla användningsområden

Vid ogräsborttagning med de nya ogräsborttagarna kan du använda många av Kärchers HDS-maskiner. Olika maskinversion kräver olika munstycksinsatser för att garantera optimal flödesvolym på vattnet och höga jämna temperaturer.

Kompatibla maskiner

Enastående mobilitet och driftsäkerhet på vägen

Våra HDS Trailer högtryckssläp för hetvatten är idealiska för ogräsborttagning. En anledning är den stora vattentanken som möjliggör fristående användning. Konfigurera bara monteringssatsen ”ogrästillval” som minimerar temperaturvariationerna, sedan är det klart att sätta igång.

Fördelar i korthet

 • Kan användas fristående på platser utan tillgång till elektricitet och vatten.
 • Finns även versionerna Skid och Cab för stationär användning.
 • Effektiv ogräsborttagning och kraftfull högtryckstvätt i en och samma maskin.
 • Hållbar industriteknik för daglig krävande användning.
 • Kärchers beprövade brännarteknik med inbyggd värmeväxlare för maximal effektivitet.
 • Spolröret med två driftlägen (tillval) ger maximal effektivitet och gör det möjligt att utnyttja kapaciteten fullt ut.
Trailer HDS 10/20-4 M
WRS 200

Lika användbar året runt

Ogräsborttagning är ett säsongsbetonat arbete. Därför kan det vara bra att veta att du även kan använda din utrustning för en rad andra uppgifter. Monterad på Kärchers redskapsbärare kräver WRS 200 ingen extern el- eller vattenförsörjning. Det gör att den kan användas även på ensligt belägna platser.

Drift: enkel. Logisk. Säker.

Ett perfekt utformat användarkoncept måste vara så enkelt som möjligt, och så logiskt att det minimerar risken för handhavandefel och risker för användaren. På WRS har vi därför separerat de delar som rör drift och underhåll. På maskinens vänstra sida hittar du allt som rör service och underhåll. På höger sida hittar du reglage för temperaturinställning och tryckreglering samt brytaren till brännaren. Användaren kan alltid reglera dessa funktioner säkert från vägen eller trottoaren. I förarhytten eliminerar vårt sofistikerade EASY Operation-system behovet av en separat display. All nödvändig information finns inom förarens direkta synfält.