Chungju-dammen

Kreativt rengöringsprojekt på Chungju-dammen i Sydkorea

I oktober 2012 visade ett internationellt konstprojekt en bred publik exakt hur kreativt arbete med Kärchers högtryckstvättar kan vara: tillsammans med ett tyskt-koreanskt lag med Kärcher-anställda, industriklättrare och lantmätare skapade konstnären Klaus Dauven konstverket ”Horang-ee” (tiger) på Chungju-dammen.

Chungju-dammen, belägen cirka 100 kilometer söder om Seoul, är den största i Sydkorea. Med över 2,7 miljarder kubikmeter vatten, har dammen försett huvudstaden och regionen med dricksvatten sedan 1985. Anläggningen producerar även energi och skyddar mot översvämning.

Och nu har dammen fått en ny roll som gigantisk målarduk. Mästerverket ”Horang-ee” visar en tiger som med Kärchers högtryckstvättar ritades i smutsen på den 447 meter långa och 98 meter höga dammen. För att kunna överföra konstnärens ritning från ett DIN A3 landskapsformat på dammväggen, digitaliserades det och projicerades på väggen med laserteknik. Totalt beräknades över 1 300 mätpunkter. Dessa markerades på dammväggen med gul modellera och dessa anslöts sedan till varandra av Klaus Dauven. Teckningens konturer skapades därför efter principen ”måla efter nummer”.

De många ojämnheterna på väggen utgjorde en utmaning eftersom de gav en ojämn arbetsyta. Eftersom olika delar av väggen utsattes för olika grader av smuts, var man tvungen att placera konstarbetet med stor precision. För att kunna nå alla de olika delarna hissades konstnären och industriklättrarna som hjälpte honom ned från toppen av väggen. Mestadels behövde organisk smuts såsom alger, lav och mossa avlägsnas från dammen – ett jobb som kunde genomföras utan användning av kemikalier.

Chungju-dammen
Chungju-dammen
Chungju-dammen