Euromast

Kärcher rengör Euromast i Rotterdam

Euromast har varit ett landmärke i den holländska hamnstaden Rotterdam i över 50 år. Det berömda utsiktstornet utsätts för skadliga luftföroreningar på grund av den täta trafiken i områdena runt den, samt extrema väderförhållanden. Dess 50-årsjubileum 2010 var ett perfekt tillfälle för Kärcher att rengöra skyskrapan som en del av sitt kulturella sponsorprogram.

Euromast har byggts med olika material som reagerar olika på både smuts och rengöring. Efter resultatet av utförda tester kunde vi snabbt se att den envisa smutsen inte kunde stå emot högtrycksatt varmvatten. Den övre delen som består av järn målat med industrilack, och den nedre delen av betong var därför relativt enkla att rengöra på detta sätt.

De överhängande delarna hade dock drabbats hårt av ångorna från dieseldrivna ugnar från forna tider. Hård, torkad smuts har bildats under en lång tidsperiod på grund av den kemiska reaktionen mellan svavel och betong. Fyra hetvattentvättar med en uteffekt på 1 000 liter vatten per timme, ett tryck på 200 bar och en temperatur på 75 °C användes på Euromast. Kärcher placerade högtryckstvättarna på mitten, samma höjd som restaurangen och utsiktsplattformen. Vatten och elektricitet matades upp till den punkten så att den enorma byggnaden kunde rengöras från topp till tå från samma position. För detta användes totalt 500 meter högtrycksslang.

Tack vare den perfekta kombinationen av varsamma rengöringsmetoder, vattentryck och temperatur, uppnåddes långsiktiga rengöringsresultat utan användning av kemikalier.