STÖD TILL NATIONALMUSEUM I MEXIKO CITY

Kärcher befriade den konstnärligt utformade fontänen ”Paraguas” på innergården i Mexikos nationalmuseum för antropologi från damm och avlagringar.

Kunstbrunnen_3

Den konstnärligt utformade fontänen ”Paraguas” på innergården i Mexiko Citys nationalmuseum för antropologi.

Kunstbrunnen_2

Fyra torrisblästrar av typ IB 15/120 användes. 

Kunstbrunnen_1

Smutsen avlägsnades med hjälp av torrisblästring. 


Torris mot damm och beläggningar

Som en del av sitt kulturella sponsorskap har Kärcher i flera månader arbetat med att rengöra den berömda, konstnärligt utformade fontänen ”Paraguas” (”paraplyet”) på innergården i Mexiko Citys nationalmuseum för antropologi.


Det största problemet med konstruktionen, som består av armerad betong och aluminium, var damm och beläggningar som på grund av den konstanta luftfuktigheten samlats på fontänen sedan den byggdes 1963. Dessutom hade några delar rostat. Kärchers rengöringsexperter avlägsnade avlagringarna med fyra torrisblästrar av typ IB 15/120.


Rengöring med torrisblästring

Den här metoden använder torrisgranulat. Den 3 mm stora pelletsen består av koldioxid som hålls vid en temperatur på −79 °C. Pelletsen sprutas med tryckluft på föremålet som ska rengöras med en hastighet på över 150 m/s. Vid träffögonblicket skiftar pelletsen från fast form till gasform (sublimering). Pelletsen penetrerar smutsen och spränger bokstavligen bort den från ytan på grund av den volymökning som sker vid sublimeringen. Det hela sker utan att skada det underliggande aluminiumet.

Skonsam rengöring helt utan märken

Sublimeringen efterlämnar inga rester av nötningsmedel som behöver samlas upp. ”Den här metoden är inte bara effektiv, utan även miljövänlig. Den behöver inga kemiska tillsatsmedel och efterlämnar inget spill alls”, förklarar Thorsten Möwes, rengöringsexpert på Kärcher. Det betyder att metoden är lämplig för restaureringsarbeten.


Nationalmuseet för antropologi

På nationalmuseet för antropologi visas Mexikos prekolumbianska historia och inhemska kultur. Här finns en av världens främsta arkeologiska samlingar. De 23 utställningshallarna nås från en central öppen plats. Den konstnärligt utformade fontänen står i mitten av den öppna platsen. Konstruktionen är gjord av armerad betong och aluminium och är 54 x 82 meter stor och nästan 17 meter hög.

 

Snabbfakta

Land: Mexiko
Stad: Mexiko City

Material: Aluminium
Typ av smuts: Damm, beläggningar, rost
Rengöringsteknik: Torrisblästring

Utfört: Vår/Sommar 2018


Läs också