Graffiti och smuts tvättas bort från Frälsarkyrkan i Jerusalem

Arbetet med kalkstensfasaden utgjorde fortsättningen på ett rengöringsprojekt som inleddes förra året.

Kärcher reinigte das Himmelskreuz im Luthergarten in Wittenberg im April 2019.
Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

Kärcher använde sig av lågtrycksblästring med mikropartiklar för att vara säker på att rengöringen utfördes extra skonsamt.

Jerusalem Erlöserkirche

Vid rengöringen av den 75 m² stora fasadytan tog Kärchers specialister hjälp av lokala experter som var specialiserade på stenrestaurering.

Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

För att minimera mängden damm som virvlar upp och lägger sig över omgivande byggnader, användes också vatten under rengöringsprocessen.

Varsam rengöring med mikropartikelblästring

Som ett led i sitt kultursponsringsprogram deltog Kärcher i arbetet med att tvätta Frälsarkyrkan i Jerusalem. Under loppet av tio dagar tvättades Frälsarkyrkans kalkstensfasad ren från graffiti och lager av målarfärg som använts för att maskera smuts. Detta var fortsättningen på ett rengöringsprojekt som inleddes förra året när damm och annan smuts avlägsnades och testytor skapades som en förberedelse för det rengöringsarbete som nu har slutförts.

Kärcher använde sig av en mikropartikelbaserad metod för lågtrycksblästring för att se till att rengöringen utfördes extra skonsamt. Uppgiften utfördes med en GS-blästringspistol och ett finkornigt aluminiumsilikat (40–90 μm) som blästringsmedel. Arbetslaget från Kärcher rengjorde ca 75 m² av kyrkan utvändigt, så att den vackra ursprungliga fasaden och strukturen åter trädde fram i all sin glans. Kärchers specialister fick hjälp av lokala experter på stenrestaurering. Processen med mikropartikelblästring gav dock upphov till ett besvärligt problem för staden och dess invånare: damm. För att minimera mängden damm som virvlade upp under arbetet använde man sig av vatten under rengöringsprocessen.

Kulturengagemang genom sponsring

Vid förra årets rengöringsprojekt låg fokus på att avlägsna saltavlagringar och smuts. Genom årets projekt fullbordar Kärcher sitt engagemang som kultursponsor i Jerusalem. Rengöringsarbetet ingår i ett omfattande projekt där Frälsarkyrkan renoveras fullständigt.

Frälsarkyrkan

Frälsarkyrkan är en tysk-evangelisk kyrka i Gamla Staden i Jerusalem. Den uppfördes mellan 1893 och 1898 på platsen där korsfararkyrkan Santa Maria Latina en gång stod. Kyrktornet är en omisskännlig del av stadsbilden.

Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

Snabba fakta

Land: Israel
Stad: Jerusalem

Nedsmutsning: Graffiti, målarfärg, smuts
Rengöringsteknik: Lågtrycksblästring med mikropartiklar utförd med GS-blästringspistol och ett finkornigt aluminiumsilikat (40–90 μm) som blästringsmedel.

Tidpunkt för arbetet: Maj 2019
Du kanske också är intresserad av