Rengöring av Frankoniabrunnen i Würzburg

Kärcher befriade fontänens bronsstatyer och kalkstensdelar från åratal av kalkavlagringar, lavar och annan organisk påväxt.

Wuerzburg_Frankoniabrunnen_Reinigungsaktion3

Kalkavlagringarna avlägsnades med hjälp av kallt vatten under högt tryck (upp till 500 bar).

Frankoniabrunnen5

Fontänens bronsstatyer blev av med sina kalkavlagringar.

Wuerzburg_Frankoniabrunnen_Reinigungsaktion4

Den organiska påväxten på kalkstensdelarna avlägsnades också framgångsrikt.

Rengöringsarbetet ingår som ett led i restaureringen av fontänen

Genom sin kultursponsring fick Kärcher tillfälle att vara med och göra ren en stor del av den så kallade Frankoniabrunnen, fontänen på torget framför huvudentrén till barockpalatset Würzburger Residenz. Under årtiondens lopp har Würzburgs hårda vatten lämnat efter sig flera millimeter tjocka kalkavlagringar på statyerna. Till slut var avlagringarna så tjocka att det var omöjligt att vid första anblicken se att statyerna är tillverkade av brons. Dessutom hade lavar och annan biologisk påväxt brett ut sig över fontänens kalkstensdelar. Rengöringen utfördes som en förberedelse för restaureringen av fontänen, ett arbete som kommer att fortgå fram till och med 2020.

Rengöringsarbetet planerades och utfördes i nära samarbete med Restaurierungscentrum på Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen som ansvarar för kulturmiljövården i Bayern. För att avlägsna kalkavlagringarna använde sig Kärchers rengöringsexpert, Nick Heyden, av kallt vatten under högt tryck, upp till 500 bar.
– Våra preliminära ingående undersökningar och tester visade att vi kunde använda den här metoden för att mycket försiktigt arbeta på metallytorna, trots det höga trycket, förklarade Heyden. På så sätt kunde det mesta av kalkavlagringarna avlägsnas. Tekniken har tidigare använts med framgång på Schloßplatz-fontänen i Stuttgart.

För att få bort den biologiska påväxten arbetade Heyden med en högtryckstvätt i skonsamt ångläge, ett yttryck på 0,5–1 bar och en vattentemperatur på upp till 100 °C. Med hjälp av den här metoden kan mossa och lavar avlägsnas utan att man behöver använda vatten under högt tryck eller kemikalier. En annan fördel med den här metoden är att den fördröjer uppkomsten av ny biologisk påväxt eftersom ångans höga temperatur även rår på djupt sittande sporer.

Nästa steg i processen

– Före rengöringen var det omöjligt att identifiera vad bronsstatyerna föreställde. Nu kan vi detaljgranska dem och slå fast hur vi ska gå till väga för att bibehålla den skyddande patinan, förklarar Hannah Holland, metallrestauratör på Restaurierungszentrum på Bayerische Verwaltung. Det finns flera olika tänkbara tekniker att välja mellan. Användningen av kemikalier skulle kunna ge irreversibla effekter. Därför kommer man antagligen istället använda sig av färgat vax.
– Vax skyddar statyernas bronspatina mot nya kalkavlagringar och de kan vaxas om regelbundet. Färgat vax har också den fördelen att man kan bättra på appliceringen, ungefär som när man restaurerar tavlor, tills man uppnår önskat resultat, förtydligar restauratören.

Frankoniabrunnen i Würzburg

Fontänen var en gåva till prinsregenten av Bayern, Luitpold, på hans 70-årsdag. Den är känd som ett ”kärleksmonument från hela det frankiska folket” eller ”Monumentum Franconiae”. Residenzplatz, torget framför palatset, valdes som plats för monumentet som därmed placerades alldeles intill den plats där prinsregentens föddes. Hela konstverket, inklusive bronsstatyerna, ritades av friherre Ferdinand von Miller. Fontänen invigdes den 3 juni 1894.

Wuerzburg_Frankoniabrunnen_Reinigungsaktion1

Snabba fakta

Land: Tyskland
Stad: Würzburg

Nedsmutsning: Kalkavlagringar och biologisk påväxt
Rengöringsteknik: Kallt vatten under högt tryck (upp till 500 bar) och skonsamt ångläge med ett yttryck på 0,5–1 bar och en vattentemperatur på upp till 100 °C.

Tidpunkt för arbetet: Maj 2019
Du kanske också är intresserad av