1260_Green-Wood Cemetery

Kärcher rengör monument på New Yorks mest kända kyrkogård

Kärcher har deltagit i arbeten för att förhindra förfall av tre mausoleer på Green-Wood-kyrkogården i New York, vilken är en av de äldsta och vackraste kyrkogårdarna i USA. Minnesmonumenten i marmor var främst angripna av kraftiga biologiska föroreningar och hotade att skadas permanent.

”Den mest utmanande uppgiften bestod i att försiktigt rengöra dessa ytor av marmor som redan var delvis skadade”, säger Neela Wickremesinghe som är ansvarig för bevarings- och restaureringsarbeten på Green-Wood. ”Kärcher hjälper oss att förbereda några av våra vackraste monument för restaureringsåtgärder. Familjerna Candas, Niblos och Millers mausoleer är ansedda som de viktigaste och populäraste gravarna på vår kyrkogård.”

Lavar, alger och mossor har avlägsnats grundligt och på ett skonsamt sätt med hetvattentvätten HDS 5.0/30 med högtryck. Maskinen användes med ånginställningen med ett 40° flatstrålemunstycke med hetvattentemperatur 155 °C och ett arbetstryck på 1 till 1,5 bar. För stenläggningen vid Niblo-monumentet användes ytrengörartillbehöret i syfte att uppnå ett ännu högre rengöringsresultat. Den svarta skorpan som inte kunde tas bort med hettvätten med högtryck, fick istället torrengöras med en partikelbläster och aluminiumsilikatpulver med ett tryck på 0,5 till 2 bar. Framöver är tanken att rengöringen av de tre mausoleerna ska sätta standarden för den restaurerande rengöringen av andra monument på kyrkogården. Kärcher håller därför på att utbilda kyrkogårdens anställda inom Kärchers rengöringsteknik och vad man ska känna till angående olika material och föroreningar. För detta ändamål har Kärcher dessutom donerat en högtryckstvätt till Green-Wood.