GRUPPER MED FIGURER RENGÖRS I KATEDRALEN I FREIBURG

Kärcher har bidragit med stöd till renoveringsarbetena på katedralen i tyska Freiburg genom att utveckla en rengöringsmetod och låna ut fyra våt- och torrsugare ur Professional-serien.

Kärcher supported the renovation work at Freiburg Cathedral.
Muenster_4

En rengöringsexpert utbildade de ansvariga konservatorerna i användningen av utrustningen.

Muenster_2

Figurerna inne i katedralen rengjordes från damm. 

Muenster_1

Grovdammsugarna gör det möjligt att samla upp stora mängder fint damm utan avbrott i arbetet.



Rengöring för att skydda skulpturer

I samband med renoveringsarbetena på katedralen i Freiburg har Kärcher bidragit med stöd genom att utveckla en rengöringsmetod och låna ut fyra våt- och torrsugare ur Professional-serien. En rengöringsexpert utbildade de ansvariga konservatorerna på användningen av utrustningen så att de kunde avlägsna dammet från grupperna av figurer inne i katedralen.


Det blev nödvändigt att rengöra skulpturerna sedan stora mängder damm samlats på dem under årens lopp. Dammet kan virvla upp och stelna vid kontakt med luftfuktigheten, vilket på sikt skadar skulpturernas yta. Den automatiska filterrengöringen på grovdammsugarna NT 30/1 Tact Te L gör det möjligt att samla upp stora mängder fint damm utan avbrott i arbetet.

 

Katedralen i Freiburg

Katedralen i Freiburg (”Vår dam”) är i dag både församlingskyrka för den katolska församlingen och katedral för ärkestiftet i Freiburg. Katedralen är även ett nationellt kulturmonument och en av de få större gotiska kyrkobyggnader som slutfördes under medeltiden: Den byggdes från cirka 1200 till 1513.

Snabbfakta

Land: Tyskland
Stad: Freiburg

Material: Sandsten
Typ av smuts: Damm
Rengörningsteknik: 
Vått- och torrdammsugare

Utfört: Sommaren 2018


Läs också