Maulbronn kloster

Som en del av ett omfattande renoveringsarbete i Maulbronn kloster hjälpte Kärcher till att återställa UNESCOs världsarv genom att avlägsna envisa kalkavlagringar från trevåningsbrunnen i klostrets norra flygel. Detta uppenbarade sandstenens ursprungliga röda färg för första gången på århundraden.

På fontänens mellersta och nedre våning hade kalkavlagringar upp till 1,5 cm tjocka bildats som ett resultat av den höga vattenhårdheten på ca 21 °dH. Det första arbetssteget omfattade avskrapning av grov intorkad smuts, på mindre känsliga platser med hammare och mejsel. För att inte skada originalstenen använde Kärcher en partikelstrålpistol för att avlägsna det återstående lagret av kalk. Med komprimerad luft och ett tryck på 1-4 bar applicerades mycket fint glaspulver (kornstorlek 40-80 µm, Mohs-hårdhet 6-7) på stenytorna och avlägsnade varsamt torkad smuts. Kärchers anställda kunde mycket snabbt reagera på de olika nivåerna av kalkangrepp eftersom lufttrycket och volymen blästringsmedel kunde justeras med precision på blästringspistolens handtag. Med denna varsamma metod var det möjligt att avtäcka det mesta av den röda sandstenen, inklusive ytan på de vattensprutande lejonhuvudena på fontänens mittenvåning.

Fontänen byggdes runt år 1500 och förstorades därefter men ytterligare två våningar och en konformad blyhätta vid en delrenovering 1878. Fontänen användes av munkarna för rengöring, rituell tvättning och munkklippningar.

Arkitekturstilen i Maulbronn kloster sträcker sig från romansk till sengotik. På medeltiden var det ett viktigt politiskt, ekonomiskt och socialt center. Efter reformationen omvandlades klostret till en protestantisk klosterskola (1556). Under 1807 omvandlades det till ett protestantiskt seminarium och har förblivit det ända till idag. Maulbronn kloster har funnits på UNSECOs världsarvslista sedan 1993.

Maulbronn kloster
Maulbronn kloster
Maulbronn kloster