Kolonnaderna

Förnyad prakt

I september 1999 kunde Kärcher, tillverkaren av rengöringsmaskiner, presentera Beninis kolonnader skinande rena för Vatikanen. Projektet tog totalt ca 10 månader. Det var första gången en ny typ av spolmetod användes i så stor skala. Den möjliggjorde genomförandet av Kärchers hittills mest omfattande rengöringsprojekt (284 kolonner och 88 väggpelare och ett område på över 25 000 m²) inom en ekonomiskt hållbar tidsram, utan att man behövde ta några genvägar vad gäller konservering.

Spoltekniken är ovanligt flexibel: alla rengöringsfaktorer (spolmedel, vatten, ånga, tryck och temperatur) kan varieras nästan obegränsat. Detta innebär att inte bara alla fasadytor kan behandlas och alla typer av smuts avlägsnas, utan en hög ytkapacitet kan även uppnås.

Vid rengöring av kolonnaderna ville Kärcher bidra till bevarandet av denna historiska romerska konstruktion och samtidigt återigen testa sina kunskaper genom att övervinna ett sådant utmanande rengöringsarbete.

Kärcher rengjorde de 284 kolonnerna och de 88 pelarna tillhörande Berninis kolonnader på St Petersplatsen noggrant och varsamt. Här kan du se de rengjorda kolonnerna.

Kolonnaderna
Kolonnaderna
Kolonnaderna