Loreley

Kärcher rengör friluftsteatern Loreley

Som en del av det kulturella sponsorprogrammet var Kärcher med och konserverade friluftsteatern Loreley i St Goarshausen på Loreley-klipporna. Kärchers användningstekniker avlägsnade lav, alger och avgasrester som skadade stenen och som hade bildats på åskådarraderna, tornen och trapporna på den populära arenan de senare årtiondena.

Fyra olika rengöringsmaskiner från Kärcher användes för att utföra arbetet: grov smuts på järnmalmsstenbrottet avlägsnades med hetvattentvättar (HDS 10/20-4 M) utan användning av kemikalier. Maskinerna arbetar med en vattentemperatur på 95 °C, ett tryck på 200 bar och 1 000 l/h. ångfunktionen behövdes emellanåt för att avlägsna djupt inbäddade avlagringar från stenens porer. Rotojetmunstycket användes på torn och väggar, med ett precisionsmunstycke som roterade med 4 500 v/min. Powermunstycket som genererar ett tryck på 40 % mer än vanliga flatstrålemunstycken med samma arbetsbredd användes på trappor och sittrader.

Envisa kalkutfällningar (sintring) avlägsnades med partikelstrålpistolen, som i sin tur använder komprimerad luft för att applicera finkornigt masugnsslagg på stenytan som rengörs. Genom att lägga till vatten vid munstycket förhindrade man till stor del dammbildning.

Järnräcken och fönstergaller rengjordes varsamt med torrisblästraren IB 7/40 som avlägsnar rost och ytsmuts utan att påverka patina eller ändra metallytornas ursprungliga egenskaper.

Den kommunala sopmaskinen MC 50 användes för att sopa huvudentrén och för att sköta om grönområdena bakom friluftsteaterns sätesrader. Med tillbehörssatserna som snabbt kan bytas ut kunde sopmaskinen utföra båda uppgifterna. Maskinen kan även användas vid vinterservice.

Konstruktionen av friluftsteatern Loreley påbörjades 1932. Invigningen skedde sju år senare med pjäsen ”William Tell”. Till en början användes arenan främst för framförande av teaterklassiker. Sedan 1976 har internationella rock- och poplegender gett konserter på friluftsscenen. Här hålls även festivaler och operor framförs. Anläggningen finns endast en stenkast från Lorelei-klippan i hjärtat av övre Mittelrheintal på UNESCOs världsarvslista.

Loreley
Loreley
Loreley