Lögnarnas bro

Renovering av Lögnarnas bro i Sibiu

I oktober 2006 rengjorde Kärcher Lögnarnas bro i den rumänska staden Sibiu, som året därpå utnämndes till ”Europeisk kulturhuvudstad”. Arbetet utfördes i nära samarbete med konservatorer och vetenskapsmän. Man lade särskild uppmärksamhet på att bevara originalmaterialet.

Konstruktionen som uppfördes 1859, var den första gjutjärnsbron i sydöstra Europa och är mycket populär i Rumänien. Det sägs att den kallas ”Lögnarnas bro” för att den kommer kollapsa så fort en lögnare försöker korsa den. Konstruktionen som finns i hjärtat av medeltidsstaden är 10,5 meter lång. Den består av gjutjärn och murverk och dess grund är gjord av sandstensblock. Gesims-formade sandstensblock överför reaktionskraften hos brons krök till tegelväggen som ligger direkt under.

Som en del av renoveringsarbetet borstades den gamla väggen och naturstenen först. Flera centimeter tjocka smutslager, kalk och torkad smuts avlägsnades från stenen. Lös smuts blåstes bort med ett lågt tryck på 2 till 3 bar med en Kärcher GS spolpistol och vissa envisa lager slets bort och tunnades ut. Aluminiumsilikat användes som spolmedel. Gjutjärnsdelen av bron skrapades av med en Kärcher torrisblästrare. Fördelen med denna renoveringsmetod är att den är inte är korroderande och nästan inte slipande. Därför kunde de gamla beläggningarna som hade lagrats över varandra flera gånger avlägsnas varsamt för första gången, utan att förstöra den ”gjutna huden” på järnytan som ger ett naturligt anti-rostskydd.