KÄRCHER HJÄLPER TILL ATT BEVARA VÄRLDSARV I VIETNAM

Kärcher har inom ramen för sitt arbete med kultursponsring rengjort den södra huvudporten till den forna kejsarstaden Huế i Vietnam.

Noon Gate_3

Fakta i korthet

Land: Vietnam
Stad: Huế

Material: Kalksten, tegel, murbruk
Nedsmutsning: Organisk påväxt
Rengöringsmetod: Hetvattentvätt i skonsamt ångläge med ett lågt tryck på 0,5–1 bar

Genomfördes: Mars 2019

Kärcher har inom ramen för sitt arbete med kultursponsring rengjort den södra huvudporten till den forna kejsarstaden Huế i Vietnam. Under seklernas gång har det tropiska klimatet med stora mängder regn och hög luftfuktighet fått murverkets ursprungliga färg och den grå kalkstenen att täckas av mörk vegetation. Detta är något som på lång sikt skadar fasadens yta. Experterna från Kärcher avlägsnade denna påväxt från Ngo Mon-porten som uppfördes 1804 och är den största av de fyra huvudportarna till den kejserliga staden. Huế anlades av kejsaren Gia Long med den Förbjudna staden i Beijing som förlaga, och har stått upptagen på UNESCO:s världsarvslista sedan 1993.


Utmaningar vid rengöringen

Det vietnamesiska folket lägger stor vikt vid det egna landets kulturarv. Därför har det varit viktigt att arbeta försiktigt och skonsamt under rengöringen, som är ett viktigt inslag i bevarandet av monumentet. En naturlig åldringsprocess och ökad patina utgör värdefulla komponenter i alla monument och historiska byggnader. – Rengöringen berövar inte monumentet dess ursprungliga karaktär. Den bidrar till att säkerställa att även framtida generationer kommer att kunna se och uppleva dess skönhet, säger Thorsten Möwes, rengöringsexpert på Kärcher, som ansvarade för rengöringsarbetet på plats.

Noon Gate_5


Noon Gate_1

Fyra hetvattentvättar genererade den ånga som avlägsnade alger och svamp, mossor, lavar och bakterier.

Noon Gate_6

Djupt sittande sporer kunde slås ut med hjälp av ångans höga temperatur.

Noon Gate_2

Huế anlades av kejsaren Gia Long med den Förbjudna staden i Beijing som förlaga.

Noon Gate_4

Skonsam ångtvätt

För att rengöra monumentet använde experterna en skonsam ånginställning med ett tryck på 0,5–1 bar och en temperatur på upp till 100 °C. Fyra hetvattentvättar genererade den ånga som avlägsnade alger och svamp, mossor, lavar och bakterier. På så sätt krävdes ingen som helst användning av kemikalier. Med den här typen av rengöring fördröjs även uppkomsten av ny organisk påväxt, då ångans höga temperatur förstör alla djupt sittande sporer. – Rengöring med het ånga är den effektivaste, minst skadliga och bästa metoden för att sköta om och bevara en byggkonstruktion, särskilt i tropiska klimat som i Huế. Rengöringen av Ngo Mon-porten var en övertygande början, säger Andrea Teufel, konservator vid CPCE (Society for the Preservation of Cultural Heritage) i Huế.

Kejsarstaden Huế

Huế var Vietnams huvudstad under Nguyễn-dynastin 1804–1945. De flesta av stadens byggnader skadades svårt under Vietnamkriget. Den södra porten är en av de bäst bevarade byggnaderna och fick uteslutande användas av kejsaren. I dag tjänar den som entré för alla besökare till kejsarstaden.
Du kanske också är intresserad av: