Padrão dos Descobrimentos

Kärcher rengör Padrão dos Descobrimentos

Utöver Brandenburger Tor har Kärcher rengjort en andra byggnad av historiskt värde under sommaren 1990: Padrão dos Descobrimentos.

Minnesmärket som står vid öppningen till Lissabons hamn byggdes 1960 för att hedra de portugisiska upptäcktsresande. På insidan finns ett maritimt museum och en utsiktsplattform som man kommer till med hiss. Den 65 meter höga byggnaden avbildar ett stiliserat segelfartyg som bär de portugisiska sjöfartshjältarna.

Minnesmärket har byggts med tegel och klätts med kalkstensplattor. Kalkstenen uppvisade två typer av smuts: en bestående av mörka organiska avlagringar som lav, mossa och smuts och den andra ett vitt gipssaltutslag. Detta har sannolikt bildats efter en kemisk reaktion mellan kalkstenen och svaveldioxid i luften.

Det blev tydligt efter flertalet tester att det inte vore möjligt att avlägsna smutsen med en högtryckstvätt (150 bar/1 000 liter vatten). Inte heller kemikalier gjorde någon skillnad: sura rengöringsmedel kan generellt inte användas på kalksten, och alkaliska rengöringsmedel uppnår inte tillfredsställande resultat.

Endast vår Facade Clean Trailer kunde framgångsrikt avlägsna varje centimeter med smuts. Denna maskin använder en luftstråle, i vilken spolmedel kan läggas till i exakt reglerade doser. Att lägga till vatten vid munstycket förhindrar utveckling av damm. Den tekniska utrustningen består av en kompressor och vattenpump, båda drivs med en dieselmotor. Maskinen har även en blästringsenhet med tryckkammare. Alla motorer förvaras kompakt på ett fordonssläp.

Att avlägsna smutsen i två steg med en paus på en till två timmar däremellan visade sig vara den mest effektiva för detta minnesmärke, snarare än rengöring i ett svep. Efter en rengöringsperiod på ca fyra veckor och en slutgiltig impregnering av minnesmärkets hela 6 000 m² stora yta med Kärchers stenimpregnering RM 441 , hölls en ceremoni för att återigen öppna minnesmärket för offentligheten.

För Kärcher bekräftade detta projekt återigen vår kompetens, särskilt inom rengöringsarbete.

Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos