Potemkinska trappan

Potemkinska trappan i Odessa skinande ren

Under sommaren 2009 genomförde Kärcher sitt första rengöringsprojekt i Ukraina. Smutsen som täckte Potemkinska trappan i Odessa, som på sina ställen var mycket envis, avlägsnades med högtryckstvättar. I huvudsak hade avgasrester, duvspillning, nedtrampat tuggummi (ca 5 000 bitar!) och ljusvax lagrats på granitstegen och trappavsatsen i asfalt.

Rengöringslaget började på toppen av trappan och arbetade sig nedåt steg för steg. Två hetvattentvättar (HDS 13/20 Eco 4-S) användes med flatstrålemunstycken vid en temperatur på 40 °C som är varsamt mot ytan – och utan kemikalier. Ytrengörarna FR 30 och FR 50 anslöts till maskinerna för att garantera jämn rengöring på trappavsatserna. För att kunna förhindra smutsvatten från att spridas över stegen dammsögs det omedelbart upp med en NT 611 K våt- och torrdammsugare och kasserades kontinuerligt.

Den 142 meter långa trappan med 192 steg förbinder den gamla staden med hamnen. Den ger ett intryck av att vara ännu längre tack vare sin perspektivkonstruktion: Den är 21,7 meter bred längs ned och smalnar av till 13,4 meter längst upp. Trappan blev världskänd tack vare nyckelscenen i Sergei Eisensteins klassiska film från 1925 ”Pansarkryssaren Potemkin” som även gav trappan dess namn.