Praags Nationalteater

Som en del av ett omfattande renoveringsarbete på Prags nationalteater engagerade sig Kärcher i rengöring av byggnaden som är nästan 130 år gammal. Familjeföretaget stöttade projektet med sin erfarenhet och rengöringsteknik för att varsamt avlägsna smuts som skadade stenen i teaterns fasad. Renoveringsprojektet utförs av det lokala företaget ART KDIAK s.r.o. Arbetet påbörjades på den norra fasaden och renoveringen ska enligt plan slutföras om fyra år.

Teaterns utsirade fasad som byggdes mellan 1868 och 1881 i stilen neorenässans, består i huvudsak av sandsten och puts. Den rengjordes mellan 1977 och 1983 under dess första renovering och målades med en olämplig akrylfärg – som senare blödde – och nu avlägsnas färgen som en del av det aktuella renoveringsprojektet. Damm, organiska material och avgasrester har även lagrats på ytan sedan den rengjordes första gången. Den svarta smutsen och skorporna, som är mycket envisa på vissa ställen, ger inte bara byggnaden ett fult yttre, de skadar även naturstenen och måste därför tas bort.

I samarbete med ägaren, konservatorer och representanter från arvsbevarande myndighet ansvarig för projektet, utförde Kärchers användningstekniker tester innan renoveringsarbetet påbörjades för att fastställa lämpligast rengöringsmetod. En särskild blästringsmetod (torr) med kalciummagnesiumkarbonat (kornstorlek 5-300 µm, Mohs-hårdhet 3-3,5) som spolmedel används för arbetet. Svåråtkomliga områden på det känsliga stenhuggeriet behandlades med ett kemiskt färgborttagningsmedel och rengörs sedan med hetvattentvätten.

Kärcher tillhandahåller Prags nationalteater och organisationen som ansvarar för renoveringen, med nödvändiga maskiner, hetvattentvättar, blästringssystem, våt-/torrdammsugare och rengörings- och spolmedel.