Eibenstock-dammen

”Fiskarnas rike”: Eibenstock-dammen får konstverk i stort format

På Eibenstock-dammens vägg har reverse graffiti-konstnären Klaus Dauven skapat ett storskaligt konstverk. Med högtryckstvättar etsade han in en teckning av ett 30 år gammalt smutslager som föreställer två inhemska foreller. Bilden som heter ”Fiskarnas rike” ses i kontrasten mellan det ljusa och mörka på den rengjorda och smutsiga ytan. Kärcher erbjöd sin hjälp och råd genom hela projektet som en del av sitt kulturella sponsorprogram och bidrog med både erfarenhet och teknik.

De två forellerna är placerade på varandra och sträcker sig över hela dammväggens bredd. De har ritats på längden så att endast ryggen på den ena fisken och undersidan på den andra syns. Sättet fiskarna avbildats på skapar ett intryck av rörelse – det ser ut som att de rör sig i vatten. Bäcköringen som är inhemsk i Ore-bergen, är en viktig bioindikator eftersom den endast kan överleva i mycket rent vatten. Bilden av fisken är därför en symbol för kvaliteten på dricksvattnet i Eibenstock-reservoaren.

För att kunna överföra konstnärens ritning till dammväggen digitaliserades den av ett mätningsföretag och projicerades på väggen med laserteknik. Industriklättrare markerade punkter på dammväggen som konstnären sedan ritade emellan för att skapa bilden. Konstnären arbetade från en fasadhiss och stöttades av industriklättrare som firade ner sig från dammens topp. Tre ouppvärmda högtryckstvättar HD 13/18-4 S användes för att utföra arbetet.

Konstnären

Klaus Dauven har använt Kärchers högtryckstvättar sedan 2003 för att skapa tillfälliga konstverk på offentliga platser. Han föddes 1966 i Düren (Nordrhein-Westfalen) och studerade i Düsseldorf, Münster och Aix-en-Provence. Klaus Dauven har tilldelats flertalet priser för sitt arbete, inklusive Joseph och Anna Fassbender-priset från staden Brühl och Düren Art-priset. Han bor nu i Kreuzau (Nordrhein-Westfalen). I samarbete med Kärcher har han redan smyckat flera dammväggar med sina tillfälliga konstverk, inklusive Olef-dammen i regionen Eifel 2007 och Matsudagawa-dammen i Japan 2008.

Eibenstock-dammen

Eibenstock-dammen togs i drift 1982. Det är den största dricksvattenreservoaren i Sachsen. Med en volym på ca 64 miljoner kubikmeter vatten förser reservoaren dricksvatten till större delen av området Zwickau-Chemnitz. Dammen ger även ett översvämningsskydd, höjer låga vattennivåer och genererar ström. Eibenstock-dammens mäktiga vägg är ca 300 meter lång och 57 meter hög.