Universitet Tübingen

Kärcher rengör Tübingen universitet med en partikelstrålmetod och högtryckstvättar.

Som en del av sitt kulturella sponsorprogram har specialistföretaget Kärcher riktat sin expertis mot Tübingen universitet. Fasaden på Neuphilologikum (Brecht-byggnaden) hade klottrats ned med graffiti de senaste åren. Användningstekniker från familjeföretaget avlägsnade smutsen med olika spolmetoder.

Partikelblästring var mest effektivt för rengöring av byggnadens betonggrund. Aluminiumsilikat (kornstorlek 40 - 80 µm, Mohs-hårdhet 6-7) applicerades på ytan med högtryck och en partikelstrålpistol. Genom att lägga till vatten vid munstycket kunde man i stort förhindra dammbildning. Hela fasadens nedre del rengjordes sedan med hetvattentvättarna HDS 13/20-4 S för att avlägsna resterande smuts och avgasrester. De anodiserade aluminiumytorna på byggnadens övre del, där det även fanns graffiti, rengjordes varsamt med HDS 13/80, en hetvattentvätt med ultrahögtryck, och torrisblästraren Kärcher IB 15/80.

Neuphilologikum, även känt som Brecht-byggnaden, rymmer avdelningarna för tyska, engelska, romanska språk, slaviska språk, retorik, lingvistik och medievetenskap. Byggnaden stod färdig 1974 och är idag en av de mest besökta på Tübingen universitet. Flera tusen studenter använder biblioteket och går på föreläsningar och seminarium här varje termin.

Eberhard Karls Universität Tübingen grundades 1477 och är ett av Europas äldsta universitet. 24 000 studenter från Tyskland och utlandet studerar just nu vid universitetet. Ca 400 professorer och över 4 000 akademiker undervisar och forskar vid universitetets sju fakulteter.

Universitet Tübingen
Universitet Tübingen
Universitet Tübingen