Votivkyrkans mittorn har rengjorts som ett led i den omfattande restaureringen av hela kyrkan. Efter att ha utbildats av Kärcher rengjorde ett rengöringsteam det svåråtkomliga tornet med torrisblästern IB 15/20.

Torrismetoden valdes för att avlägsna två olika lager av patina. Vid en temperatur på -79 °C fryser först smutsen och krackelerar sedan. På så vis kan den torra ispelletsen, som stänker mot ytan med hög hastighet, avlägsna smuts som har ansamlats under flera hundra år utan att skada tornets ursprungliga material. Isblästern IB 15/120 och sex till åtta ton torris tillhandahölls av det familjeägda företaget Kärcher inom ramen för företagets kulturella sponsringsprojekt.

Rengöringen av tornet resulterade i en historiskt relevant upptäckt. På ytan uppenbarade sig en inskription som uppger ett år som är tidigare än det år då man har trott att tornet byggdes. Upptäckten uppfordrar till nya efterforskningar vad gäller bebyggandet av mittornet.

Restaureringsarbetet har pågått i femton år och kommer förmodligen att fortgå under ytterligare fem år.

406_hoch_Reinigungsaktion_Votivkirche_a