GROVDAMMSUGARE PROFFS OCH SPECIALDAMMSUGARE

Helt oumbärliga. Professionella grovdammsugare för vått och torrt ger alla typer av smuts en tuff match. Oavsett om den är torr, fuktig eller flytande! Rätt städmaskiner från Kärcher suger helt enkelt upp allt. Självklart kan du även använda grovdammsugarna som enbart våtdammsugare eller enbart torrdammsugare.

Person cleans monument using Kärcher wet and dry vacuum cleaner

Professionella grovdammsugare för vått och torrt: designade för kommersiell användning

 

 • NT Tact grovdammsugare har utvecklats för de mest krävande användningsområdena inom industri och handel och gör ditt dagliga arbete enklare med maximal effekt. Självrengörande filtersystem för industridammsugare ger stark sugeffekt, även för stora mängder fint damm.

 • Ap-klassens kommersiella dammsugare är effektiva allroundmaskiner som eliminerar smuts, oavsett om den är torr, fuktig eller våt. Till exempel är de helt idealiska för alla rengöringsuppgifter inom bilindustrin.

 • Den här robusta standardklassen får höga betyg när det gäller slitstyrka och användarvänlighet. Standardklassmaskinerna används oftast för att suga upp vätskor vid städning av byggen samt på hotell och restauranger.

 • Våra specialdammsugare erbjuder skräddarsydda lösningar för särskilda användningsområden, bland annat dammsugare med inbyggd utkastarpump för brandkår och byggföretag samt vår dammsugare för bagerier.

 • Säkerhetsdammsugare säkerställer hälsoskydd överallt där användare utsätts för inandningsbart damm i dammklass M eller hälsofarligt damm i dammklass H. Dessutom omfattar vårt sortiment explosionssäkra NT-dammsugare för riskklass zon 22.

Grovdammsugare proffs för vått och tort

Vad är en professionell grovdammsugare för vått och torrt?

En professionell grovdammsugare för vått och torrt är maskiner för handel och industri samt hotell- och restaurangbranschen. De eliminerar både torr och fuktig smuts, inklusive vätskor. Kommersiella grovdammsugare för vått och torrt är oumbärliga för att avlägsna grovt och fint damm, framför allt vid olika arbeten på byggarbetsplatser eller i verkstäder.

Oavsett om det gäller vätskor eller stora mängder fint damm, är de klart bättre än normala torrdammsugare för privat eller kommersiellt bruk, främst när det gäller den typ och mängd av smuts som de kan hantera. Dessutom uppfyller kåpan, hjulen, elkablarna m.m. kraven vid dagligt bruk under utmanande förhållanden.

Vilken professionell grovdammsugare är rätt för mig?

Kärcher Tact klass

Tact klass

NT-seriens dammsugare har det patenterade systemet Tact för oavbrutet arbete med kontinuerligt hög sugeffekt – även vid stora mängder fint damm. Filtret rengörs automatiskt med kraftfulla luftstötar. Dammsugare med Tact-systemet uppfyller mycket höga användarkrav på byggplatser och i verkstäder.

Kärcher Ap klass

Ap klass

De starka allrounddammsugare av Ap klass ta bort vätska och fuktig smuts, samt medium-fint damm. Tack vare halvautomatisk filterrengöring förblir filtret rent och sugeffekten hög. För långa och effektiva arbetsperioder.

Kärcher Standard klassen

Standard klassen

Dammsugarna i standardklassen är speciellt avsedda för grovsmuts och stora vätskevolymer. Dessa extremt robusta, hållbara och lätthanterliga maskiner används dagligen av städbolag.

Kärcher Classic klassen

Classic klassen

NT-dammsugarna i Classic-serien är robusta maskiner i den prisvärda instegsklassen. De har hög sugeffekt och är mycket enkla att använda.

Kärcher Säkerhetsdammsugarsystem

Säkerhetsdammsugarsystem

Kärchers säkerhetsdammsugare skyddar användaren mot fint inandningsbart damm och hälsofarligt damm som exempelvis asbestdamm.

Kärcher Specialutvecklade dammsugare

Specialutvecklade dammsugare

Kärcher erbjuder speciella dammsugare för bagerier och brandkårer. Dammsugarna med utkastarpump för brandkårer har de senaste säkerhetssystemen och våra bageridammsugare är helt värmebeständiga.


Grovdammsugare för fint damm, med filterrengöring

Förstklassig kvalitet uppnås inte av en slump – det är resultatet av hårt arbete. Framför allt på byggarbetsplatser och i verkstäder ackumuleras stora mängder torrt damm som sågspån, samtidigt som materialspill faller ner på golvet och fastnar i maskiner. Våra proffsdammsugare för fint damm är skräddarsydda för att passa just de här utmaningarna. Den patenterade Tact filterrengöringstekniken gör det möjligt att suga upp stora mängder fint damm utan att det behövs någon filterpåse. Det gör att hela dammsugarbehållaren kan utnyttjas samtidigt som man slipper kostnaden för filterpåsar. Sugeffekten förblir konstant hög så att du kan jobba effektivt utan avbrott – både vid dammsugning direkt på elverktyget samt för borttagning av dammavlagringar.

Våra proffsdammsugare i Ap-klassen har designats med halvautomatisk filterrengöring för små till medelstora mängder fint damm. Självklart är de också toppen för att hantera grov smuts och vätskor – med andra ord är de riktiga allroundmaskiner.

Grovdammsugare proffs för fint damm

Professionella våtdammsugare

Stora vätskevolymer är svåra att avlägsna utan en professionell våtdammsugare. Fukt skadar golvet och kan på grund av halkrisken orsaka olyckor. Men det här är inget problem för våra professionella våtdammsugare. Oavsett om du använder dem för att rengöra golv eller ta bort utspillda vätskor, så eliminerar alla våra professionella grovdammsugare för vått och torrt små till stora vätskemängder snabbt och tillförlitligt. Behöver du en maskin främst för våtdammsugning är våra grovdammsugare i standardklass det rätta valet för dig.

Kärchers grovdammsugare proffs städar det blöta golvet

Säkerhetsdammsugare: suger enkelt upp farliga ämnen

Säkerhetsdammsugare ger dig lugn i sinnet. Använd dem för att enkelt suga upp farlig smuts – på rätt sätt. Jobbar du i en miljö med inandningsbart damm eller har du till och med utsatts för asbest? Hanterar du cancerogena material är Kärchers säkerhetsdammsugare en räddare i nöden. Den gör att du kan jobba på ett hållbart och hälsosamt sätt. Certifierade planfilter i dammklass H ser till att uppsugna ämnen stannar där de ska vara – inuti dammsugaren. Vårt patenterade Tact filterrengöringssystem gör att du kan dammsuga under långa perioder med kraftfull sugeffekt. När du enkelt och säkert kan dammsuga upp skadliga ämnen kan du koncentrera dig på det viktiga, det vill säga ditt arbete.

Kärcher säkerhetsdammsugare används vid billackering
Graphic of wet and dry vacuum cleaners

Hur fungerar en Kärcher grovdammsugare för vått och torrt?

För att klara de tuffa kraven från användare på byggarbetsplatser, i verkstäder eller inom industrin erbjuder Kärchers grovdammsugare för vått och torrt olika funktionsprinciper beroende på typen av smuts.

Här gör man skillnad på torr och våt smuts, där smutsens specifika sammansättning spelar en viktig roll. Är smutsen grovkornig eller dammig? Är smutsen/vätskan lätt- eller trögflytande? Det finns en Kärcher grovdammsugare för vått och torrt som passar alla typer av smuts, från fast till flytande. 

Så fungerar våra professionella grovdammsugare på våt smuts

Vätskan sugs upp i behållaren via en sugslang tack vare undertrycket som bypass-fläkten skapar i behållaren. För att förhindra att vätskor når fram till fläkten vid eventuell överfyllning, stoppar ett mekaniskt flottörsystem luftströmmen, varpå en flottör blockerar sugkanalen eller en elektronisk automatisk avstängning stänger av dammsugaren.

Mechanical float systems for wet dirt

Mekaniskt flottörsystem

När vätskan i behållaren ökar, pressar systemet flottören uppåt tills den blockerar sugkanalen, vilket förhindrar överfyllning som annars skulle leda till att fläkten översvämmas.

Detailed view of electronic float systems

Elektroniskt flottörsystem

Om vätskan i behållaren når de elektriskt ledande kontakterna stängs maskinen av för att förhindra överfyllning.


Så fungerar våra professionella grovdammsugare på torr smuts

Ett undertryck skapas i behållaren av en bypass-fläkt som transporterar damm inuti behållaren genom en slang. Som ett resultat separeras smutsen eller filtreras genom ett planfilter eller patronfilter. Med tiden kommer damm att täppa igen filtret, vilket minskar sugeffekten. För att förhindra detta finns det modeller som erbjuder möjlighet till halvautomatisk eller helautomatisk filterrengöring. Under en kort period genereras ett luftflöde som strömmar genom filtret från den rena sidan, och rengör filtret. Designen av sugslangsuttaget på behållaren gör att smutsen roterar, så att tunga och grova partiklar hamnar direkt på behållarens botten.

 

Vilka är fördelarna med halvautomatisk eller helautomatisk filterrengöring?

När man suger upp damm utan att använda filterpåse måste filtret rengöras regelbundet för att minimera försämring av sugeffekten. Många dammsugare har integrerad filterrengöring som löser detta på ett praktiskt sätt.

 

Fördelar med automatisk filterrengöring

 • Konstant hög sugeffekt
 • Filtret behöver inte tas bort
 • Smutsen behöver inte vidröras
 • Ingen inandning av damm under filterrengöring
 • Ingen mekanisk påfrestning, till exempel från att knacka loss smutsen
 • Sparar in på arbetstiden
 • Minskad felaktig användning
 • Kostnadsbesparingar eftersom inga filterpåsar behövs
 • Hela behållarens volym kan utnyttjas (till skillnad från när man använder filterpåse)
 • Det innebär att behållaren inte behöver tömmas så ofta
All-purpose close-up

AP

Alla användningsområden

Med halvautomatisk Ap-filterrengöring kan användarna själva bestämma rengöringsintervallerna. För att göra detta trycker du på knappen tre gånger i snabb följd när maskinen är påslagen – se till att sugslangsuttaget då är stängt (kraftfull rengöring).

Close-up of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

Tact dammklass L

Triggered Air draft Cleaning Technology (luftrengöringsteknik)

På maskiner i dammklass L kan intervallet för automatisk filterrengöring ställas in i två steg. Väljer man inställningen MIN (3) sker rengöringen var 60:e sekund. Väljer man inställningen MAX (2) sker rengöringen var 15:e sekund. Vid uppsugning av vätskor eller när du hanterar filterpåsar ska Tact-funktionen förbli avstängd (1).

Still of wet and dry vacuum cleaner with triggered air cleaning technology

Tact dammklass M/H

Triggered Air draft Cleaning Technology (luftrengöringsteknik)

Med automatisk filterrengöring väljer maskinen det perfekta intervallet för filterrengöring på maskiner i dammklasserna M och H. En elektronisk differentialtrycksmätning avgör om funktionen ska utföras var 7:e, 15:e eller 60:e sekund, eller inte alls.

Kärchers grovdammsugare proffs har hög säkerhet

Säkerhet är en fråga om Tact

Vi vill göra det vi kan för att skydda byggnadsarbetare från farorna med fint damm. Därför har vi utvecklat en rad grovdammsugare för att avlägsna våt och torr smuts och damm – med möjligheten att dammsuga direkt vid dammkällan tack vare uppsugning av spån och damm. Med vår senaste generation av Tact grovdammsugare för vått och torrt i klass H och klass M har vi gått ett steg längre.

Vad står ”Tact” för? Triggered Air draft Cleaning Technology (luftrengöringsteknik)

Tack vare en rad funktioner som vårt nya, sensorstyrda automatiska filterrengöringssystem (Tact), känner Kärcher Professional grovdammsugare av när det planfiltret behöver rengöras – då backar de snabbt luftflödet och låter luften blåsa genom filtret. Som ett resultat kan användarna fortsätta jobba utan avbrott och utan försämrad sugeffekt. Det här revolutionerande systemet gör att stora mängder damm kan dammsugas upp utan manuell filterrengöring och innebär samtidigt avsevärt minskat buller om det bara rör sig om små mängder damm.

Tack vare den här högeffektiva filterrengöringen är de kraftfulla Tact grovdammsugarna perfekta för både vanligt damm och farligt damm. Filtren har en oöverträffad livslängd – de behöver bytas först efter dammsugning av 180 kg fint damm (mineraldamm kategori A). Som ett resultat får du längre perioder av oavbrutet arbete med konstant sugeffekt samt bättre skydd mot fint damm.

Overview of machine features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

Översikt – maskinfunktioner

 1. Centralt placerat reglage för inställning och justering av filterrengöring efter dina behov

 2. Sugslangsanslutningen på maskinens överdel ger ökad nettovolym och enkel tömning

 3. Robust behållare med stötfångare och handtag ger lång livslängd och praktisk hantering

 4. Ställ och surrningsögla för verktygslådor

 5. Flexibel slang- och kabelförvaring där olika slangar säkert kan fästas

 6. Förvaring av fogmunstycke och anslutningsmuff på sidan för att undvika att de tappas bort

 7. Stora och robusta metallhjul för optimal rörlighet, även vid tuff hantering på byggarbetsplatser
Overview of accessories features of a Kärcher wet and dry vacuum cleaner

Översikt – tillbehörsfunktioner

 1. Anslutningsmuff med luftflödesregulator och gummifäste för optimal kompatibilitet med elverktyg

 2. Brett golvmunstycke med snabbväxlingsinsatser för våta och torra användningsområden

 3. Ergonomisk böj med handtag tillverkad av mjuk komponent för behagligt arbete

 4. Förbättrat clip-system för enkelt byte, till exempel från böj till anslutningsmuff

 5. Smutsbeständigt bajonettfäste för att enkelt koppla bort slangen från maskinen

Professionella grovdammsugare för vått och torrt: dammklasser

Vad står dammklasserna L, M och H för?

Damm utgör en komplex mix av luft och fasta partiklar i olika former och storlekar. Den kemiska sammansättningen och de fysiska egenskaperna kan också variera avsevärt. Damm delas in i klasserna L, M eller H utifrån de här variablerna beroende på risknivå. Fibrer, till exempel de väldigt farliga asbest- och mineralfibrerna (i storlekar under 5 µm), kan dessutom tränga djupt in i luftvägarna. En exakt identifiering av de enskilda dammklasserna är därför viktig för att kunna välja rätt dammsugare när risknivån har utvärderats.

 


L-klass

Proffsdammsugare i klass L är särskilt lämpade för dammsugning av damm från barrträ, krita och gips. Dammtyper i L-klassen utgör en måttlig risk. Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder för att bortskaffa dessa.

M-klass

L-klassen, uppgraderad. Lämplig för uppsugning av damm och smuts som kommer från följande material: lövträ, panelmaterial, färgdammpartiklar, keramik, betong och tegel. M-klassen är minimiklassen enligt lag för användning på byggarbetsplatser.

H-klass

H-klassens dammsugare är idealiska för uppsugning av stora mängder av både säkra och farliga/mycket cancerogena ämnen som till exempel asbestdamm, bly, kol, nickel, kobolt, koppar, kadmium och mögel.

Dammklass

L

 

Permeationsgrad

≤ 1,0 %

 

Passar för

 • Dammtyper med MAC-värde > 1 mg/m³

Använd till

 • Kalkdamm
 • Gipsdamm

Dammklass

M

Permeationsgrad

< 0,1 %

Passar för

 • Dammtyper med MAC-värde ≥ 0,1 mg/m³
 • Trädamm upp till 1200 W/50 l

Använd till

 • Trädamm (bok, ek)
 • Partiklar från färgdamm
 • Keramiskt damm
 • Damm från plaster

Dammklass

H

Permeationsgrad

< 0,005 %

Passar för

 • Dammtyper med MAC-värde < 0,1 mg/m³
 • Cancerogent damm (avsnitt 35 i förordningen om farliga ämnen i Tyskland)
 • Damm som innehåller patogener

Använd till

 • Cancerogent damm (bly, kol, kobolt, nickel, tjära, koppar, kadmium m.m.)
 • Mögel, bakterier
 • Bakteriesporer
 • Formaldehyd

Dammklass

Särskilda krav: Asbest*

Permeationsgrad

< 0,005 %

Passar för

 • Damm som innehåller asbest

Använd till

 • Asbestdamm från värmare och brandväggar

Dammklass

Explosiva dammtyper (ATEX-zon 22)

Permeationsgrad

Som dammklass L, M eller H med särskilda krav

Passar för

 • Dammtyper i dammexplosionsklass i zon 22

Använd till

 • Pappersdamm
 • Mjöldamm

Toppar i alla klasser

En dammsugare är aldrig bättre än sitt filter

Aldrig tidigare har det varit så säkert att bekänna färg. Våra filter är färgkodade för att ange deras användningsområde. Brunt står för trä- och fiberdamm. Rött står för HEPA. Svart står för de mest krävande användningsområdena. Blått innebär att filtren kan användas överallt. Och grönt står för torrt damm och hög kostnadseffektivitet.

Wood cartridge filter for single-motor Kärcher Tact vacuum cleaner

Patronfilter för trä

Vårt patronfilter passar den senaste generationen av alla enmotoriga Kärcher Tact dammsugare. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.

 • Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse för första gången
 • Garanterat hög sugeffekt (ingen igensättning)
 • Beständigt mot fukt och röta

Dammklass: M + L

Safety/HEPA flat pleated filter for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Säkerhets-/HEPA-planfilter

Det första rengöringsbara H-filtret för grovdammsugare för vått och torrt. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad: 99,995 % (HEPA).

 • Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm
 • Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse
 • En säkerhetsfiltersats eller engångspåse krävs för dammsugning av farligt damm

Dammklass: H

Ultimate flat pleated filter for all Kärcher NT Tact models

Ultimate-planfilter

Vi har den bästa filterlösningen för användning som ger upphov till stora dammängder, till exempel slipning av färsk betong eller arbete med pigmentpulver: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla NT Tact modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.

 • Beständigt mot fukt och röta
 • Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
 • Garanterat hög sugeffekt (ingen igensättning)

Dammklass: M + L

Wet & Dry flat pleated filter for wet and dry applications

Planfilter för vått och torrt

De här nya PES-filtren (standard i våra nya NT Tact dammsugare) erbjuder utmärkta resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.

 • Beständigt mot fukt och röta
 • Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
 • Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning

Dammklass: M + L

Dry paper filter flat pleated filter for dry applications with all Kärcher NT Tact vacuum cleaners

Planfilter för torrt

De här pappersfiltren är ett utmärkt val för torrsugning, även när det gäller priset. Kan användas i alla NT Tact dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.

 • Hög sugeffekt vid dammsugning av fint damm
 • Hög filtreringsgrad
 • Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska

Dammklass: M + L


Fint damm på byggarbetsplatser

Byggdamm är en allmän term som beskriver de typer av damm som vanligtvis uppstår vid arbete i byggsektorn. Om de olika dammtyperna inte hanteras korrekt kan de ha en allvarlig negativ påverkan på din andning och hälsa. Kärchers nya grovdammsugare för vått och torrt sticker ut från mängden tack vare en förbättrad filterteknik som hjälper till att kontrollera dammet i arbetsmiljön och skydda dig och andra från dammexponering.

Vad är byggdamm?

Byggdamm är en allmän term som beskriver de typer av damm som vanligtvis uppstår vid arbete i byggsektorn. Det här dammet är inte bara irriterande – om det inte hanteras korrekt kan de olika dammtyperna allvarligt skada din andning och hälsa. Långa perioder av exponering för vissa typer av damm kan orsaka livshotande lungsjukdomar och till och med leda till döden.

Vi är välbekanta med fina dammpartiklar som cirkulerar i luften varje dag, som mänskliga hudceller, textilfibrer och till och med partiklar av bränd meteorit. Men byggnadsarbetare ställs dock inför betydligt farligare typer av damm.

Det finns tre huvudkategorier av damm som genereras vid kapning, filning, slipning eller andra sätt att uppdela material:

Kiseldioxiddamm

Kiseldioxiddamm

Betong, tegel, kakel, murbruk och sandsten (även känt som ”andningsbart kristallint kiseldioxiddamm”)

Trädamm

Trädamm

Barrträ, lövträ och träprodukter, exempelvis MDF och plywood

Dammtyper med låg toxicitet

Dammtyper med låg toxicitet

Gips (till exempel i gipsskivor), kalksten, marmor och dolomit

Dammsug upp dammet i stället för att hosta upp det

Våra lungor är helt enkelt inte skapade för att hantera fint damm. Särskilt inte i stora mängder. Och det är de stora mängderna som kan vara extremt farliga. Kroniska lungsjukdomar återfinns därför på tredje plats i sjukdomsstatistiken. Behandlingen av dessa sjukdomar kostar flera miljarder euro. Hur mycket är din hälsa värd för dig?

Vilken typ av damm andas du in?

 • Kiseldioxid- och asbestdamm är särskilt farliga och kan orsaka cancer.

 • Giftigt eller cancerogent damm från bly, kadmium, vanadin eller mangan skadar inte bara lungorna utan påverkar även andra organ som lever och mjälte. Den här typen av damm uppstår bland annat vid svetsarbete.

 • Trädamm (som till exempel ek- och bokdamm) kan på sikt orsaka cancer i näsan.

 • Allergiframkallande damm kommer oftast från växter eller djur och uppstår vid rengöringsarbeten i eller på byggnader som till exempel är förorenade av fågelspillning. Mögelsporer eller mikroorganismer kan också orsaka allergiska reaktioner.

 • Fibrinogent damm får ärrvävnad att bildas och förändrar gradvis sammansättningen hos din lungvävnad efter frekvent exponering under långa perioder. Pneumokonios, även kallat dammlunga, som orsakas av kvarts och asbest är en av de vanligaste erkända yrkessjukdomarna.
Person breathing construction dust from the air

Att förebygga är alltid bättre än att bota

Damm som inte uppstår från första början kan inte skada någon. Det går att förebygga att damm bildas på många olika sätt. Om vi inte kan förhindra dammet från att bildas kan vi ända binda det, dammsuga upp det eller hindra det från att tränga in i våra lungor med hjälp av skyddskläder och andningsmasker.

Preventing dust on construction sites using Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Vad kan jag göra för att förhindra damm?

 • Dammsug upp dammet så fort det uppstår. Många elverktyg har ett uttag där man kan ansluta en dammsugare. Dammsugare med maskinuttag startar automatiskt när det anslutna elverktyget startas. Använd alltid ett lämpligt filter.

 • Välj arbetsmetoder som orsakar lite damm, till exempel arbete under våta eller fuktiga förhållanden.

 • Bind dammet med vatten, till exempel vid rivningsarbeten eller sliparbeten utomhus.

 • Använd produkter som ger begränsad mängd damm, till exempel murbrukspellets, färdigblandad betong och färdigblandat gips.

 • Undvik att röra upp damm i onödan. Använd dammsugare och sopsugmaskiner i stället för sopborstar och blåsverktyg.

 • Anordna och utnyttja hälsokontroller på arbetet.

 • Rengör arbetsstationerna regelbundet, ventilera arbetsutrymmen tillräckligt och håll arbetskläderna rena.

 • Avlägsna avfall omedelbart utan att skapa damm.

 • Kontrollera dammsugarens sugförmåga regelbundet. Rengör eller byt ut filtret vid behov. Använd dammsugare med automatisk filterrengöring för en konstant hög sugeffekt.

 • Använd skyddskläder och andningsmasker. Även om de normalt används vid särskilt dammskapande arbetsuppgifter, bör du alltid ha på dig åtminstone en passande andningsmask även i mindre dammiga miljöer.