grovdammsugare säkerhetsklassade

Låt inte dina lungor vara filtret.

Damm gör oss sjuka

Våra lungor är helt enkelt inte gjorda för att hantera fint damm – särskilt inte stora mängder av det. Det är också dessa stora volymer som kan vara extremt farliga och är anledningen till att kronisk lungsjukdom är ett av de vanligaste registrerade hälsoproblemen. Behandling kostar flera miljarder euro. Hur mycket är din hälsa värd för dig?

Vilken typ av damm andas du in?

 • Kvarts- och asbestdamm
  • är särskilt farligt eftersom det är cancerogent.

 • Giftigt eller cancerframkallande damm
  • från bly, kadmium, vanadin eller mangan skadar inte bara dina lungor utan påverkar också andra organ som din lever och mjälte. Den här typen av damm uppstår bland annat vid svetsarbete.

 • Trädamm
  • (som till exempel ek- och bokdamm) kan på sikt orsaka cancer i näsan.

 • Allergiframkallande damm
  • kommer oftast från växter eller djur och uppstår vid rengöringsarbeten i eller på byggnader som till exempel är förorenade av fågelspillning. Mögelsporer eller mikroorganismer kan också orsaka allergiska reaktioner.

 • Fibrinogent damm
  • får ärrvävnad att bildas och förändrar gradvis sammansättningen hos din lungvävnad efter frekvent exponering under långa perioder. Pneumokonios, även kallat dammlunga, som orsakas av kvarts och asbest är en av de vanligaste erkända arbetssjukdomarna.
SidebySideFrau

Dammklasser

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Dammklass

L

Max. permeationsgrad

≤ 1.0 %

Lämplig för

 • Damm med gränsvärden (OEL) > 1 mg/m³

Användningsområden

 • Kalkdamm
 • Gipsdamm

Dammklass

M

Max. permeationsgrad

< 0.1 %

Lämplig för

 • Damm med gränsvärden (OEL) ≥ 0,1 mg/m³
 • Trädamm upp till max. 1 200 W/50 l

Användningsområden

 • Trädamm (bok, ek)
 • Partiklar från färgdamm
 • Keramiskt damm
 • Plastdamm

Dammklass

H

Max. permeationsgrad

< 0.005 %

Lämplig för

 • Damm med gränsvärden (OEL) < 0,1 mg/m³
 • Cancerframkallande damm (avsnitt 35 GEStoffV (Förordningen om farliga ämnen)
 • Damm som innehåller patogener

 

Användningsområden

 • Dancerframkallande damm (bly, kol, kobolt, nickel, tjära, koppar, kadmium etc.)
 • Mögel, bakterier
 • Formaldehyd

Dammklass

Särskilda krav för asbest*

Max. permeationsgrad

< 0.005 %

Lämplig för

 • Damm som innehåller asbest

Användningsområden

 • Asbestdamm från värmare och brandväggar

Dammklass

Explosivt damm (ATEX-zon 22)

Max. permeationsgrad

Som dammklass L, M eller H med särskilda krav

Lämplig för

 • Damm med dammexplosionsklass i zon 22

Användningsområden

 • Pappersdamm
 • Mjöldamm
 • Metalldamm (t.ex. aluminium)

Förebyggande åtgärder är alltid bästa skyddet

Damm som inte uppstår från första början kan inte skada någon. Det går att hindra damm från att bildas på många olika sätt. Om vi inte kan förhindra dammet från att bildas kan vi fortfarande binda upp det, dammsuga bort det eller hindra det från att tränga in i våra lungor med skyddskläder och andningsmasker.

Staubvermeidung_Sauger

Vad du kan göra för att undvika damm:

 

 1. Dammsug bort dammet så fort det bildas.
  Många elektriska verktyg har ett uttag för att ansluta en dammsugare. Dammsugare med maskinuttag startar automatiskt när det anslutna elektriska verktyget startas. Använd alltid ett lämpligt filter.

 2. Välj arbetsmetoder som orsakar lite damm, t.ex. arbete under våta eller fuktiga förhållanden.

 3. Bind dammet med vatten, t.ex. vid rivningsarbete eller sliparbeten utomhus

 4. Använd produkter som orsakar lite damm, t.ex. murbrukspellets, färdigmixad betong och färdigmixat gips.

 5. Undvik att röra upp damm i onödan. Använd dammsugare i stället för sopborstar och blåsverktyg för rengöring.

 6. Anordna och utnyttja hälsokontroller på arbetet.

 7. Rengör arbetsstationer regelbundet, ventilera arbetsrum tillräckligt och håll arbetskläder rena.

 8. Avlägsna skräp omedelbart utan att skapa damm.

 9. Kontrollera sugförmågan hos dammsugaren regelbundet. Rengör eller byt filtret efter behov. Använd dammsugare med automatisk filterrengöring för konstant hög sugförmåga.

 10. Använd skyddskläder och andningsmasker. Även om de naturligt används för särskilt dammiga arbeten bör du alltid ha på dig åtminstone en passande andningsmask även när det är mindre dammigt.
0 produkter