eco!efficiency – uppnå mer med effektivitet

Namnet Kärcher förknippas världen över med effekt, kvalitet och innovation. Det står även för rengöringsexpertis som sätter standarder. Som världsledande på marknaden för rengöringssystem är Kärcher en av drivkrafterna bakom tekniska utvecklingar, inte bara inom detta område. över 600 anställda inom forskning och utveckling av ännu mer ekonomiska och miljövänliga processer och produkter. Användning av de mest avancerade teknikerna för konstruktion, utveckling och prövning i strävan efter större effektivitet, längre livslängd och bättre miljöskydd. Och med en hög servicenivå under hela livslängden fram till kassering och korrekt återvinning av produkterna. Alltid genomsyrade av principen att kundens åsikt är av största betydelse. Med betoning på produkter som fokuserar på ansvar för framtiden: Kärcher eco!efficiency.

Världsledande på marknaden för rengöringssystem

Tidens avtryck.

Om du vill ändra på saker och ting måste du visa vägen. Och bekänna färg. De blå symbolerna som representerar de olika byggstenarna i Kärcher eco!efficiency, visar i korthet hur och var Kärchers drivkraft uppnår mätbar större och bättre effektivitet. Kärcher eco!efficiency implementeras inom alla företagsområden och är en integrerad del i företagets policy och åtgärder.

Effektiva maskiner som leder till avsevärda arbetskostnadsbesparingar
eco!efficiency Högre återvinningsförmåga
eco!efficiency Lägre vattenförbrukning
eco!efficiency Mindre buller
eco!efficiency Intelligent energieffektivitet
eco!efficiency Exemplariska reparationer
eco!efficiency Materialval med känsla
eco!efficiency Mindre CO2-utsläpp
eco!efficiency Optimerade företagsprocesser
eco!efficiency Mindre vattenföroreningar
eco!efficiency Längre servicetid
eco!efficiency Exakt doserade rengöringsmedel
eco!efficiency Mindre användning av material
eco!efficiency Effektiv dammfiltrering
eco!efficiency omfattande reservdelar

Allt går. Framförallt går det mer effektivt.

Effektivitet kommer i ett antal olika skepnader: mindre energiförbrukning, högpresterande förbränningsmotorer, lägre förbrukning av rengöringsmedel, användning av högkoncentrerade rengöringsmedel för att minska förpackningarna, samt strukturell återvinningsbarhet och/eller minimering av komponenter. Dessa effekter kan endast uppnås genom nya idéer och innovativa tekniker som framförallt kräver vilja och förmågan att faktiskt utföra dem.

Kärcher erbjuder ett omfattande utbud av maskiner och rengöringsmedel med eco!efficiency-märket. Med dessa kan operatörer från ett antal användningsområden uppnå effektiv och miljövänlig rengöring. Kärcher-maskiner med eco!efficiency-läge ger möjlighet att arbeta med mindre effekt för lättare smuts och sparar därför energi och rengöringsmedel samt skyddar maskinen. Kärcher-maskiner med standarden eco!efficiency ger omfattande tekniska funktioner för permanent besparing av energi, rengöringsmedel och tid.


eco!efficiency T12/1

Torrdammsugare eco!efficiency: Kraftfull. Ekonomisk. Tyst.

Med mindre än 40 % ineffekt uppnår torrdammsugare med märket eco!efficiency 98 % av sugeffekten hos grundmodellen, vilket är tillräckligt för daglig underhållsrengöring. Maskinerna eco!efficiency är alltså märkbart och mätbart tystare med endast halva bullernivån.

T 12/1 eco!efficiency, har exempelvis optimal rengöringsprestanda och energianvändning, som en gång för alla motbevisar tron att effekt endast kan ersättas med en sak, nämligen mer effekt. Det som går in är vad du får ut. Torrdammsugare med en kraftfull motor på 750 watt är den effekt som krävs för användning på kontor och hotell. Sugeffekten är otillräcklig under 200 watt, men förbättras kontinuerligt från 200 watt.

En motor på 750 watt producerar den perfekta sugeffekten som är mer än tillräcklig för avlägsning av normalt husdamm på textilier eller hårda ytor. Hög sugeffekt ger endast lite bättre rengöringsresultat. Högre sugeffekt kan även göra det svårt att rengöra högkantade mattor. Sugeffekten har därför sina för- och nackdelar.

 

Högeffektiv: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

Den innovativa hetvattentvätten HDS-E 8/16-4 M från Kärcher sätter standard inom energieffektivitet och är den optimala lösningen för att spara energi. Den sparar upp till 40 % energi i standby-läget.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M genererar varmvatten med 400 V AC och kan därför även användas där avgaser är oönskade eller förbjudna. De tre modellerna med värmekapaciteter på 12, 24 eller 36 kW har ett eco!efficiency-läge där rengöring kan utföras särskilt effektivt vid 60 °C. För särskilt envis smuts kan vattentemperaturen höjas upp till 85 °C. Med dess höga effekt och Servo Control rengör modellen på 36 kW med upp till 80 °C under kontinuerlig drift. Den ultrasnabba uppvärmningsanordningen i 12 kW-modellen ger väsentligt kortare förvärmningstid. Alla HDS-E 8/16-4 M kommer med rostskyddad hetvattenpanna i rostfritt stål, integrerad kalkskyddsanordning, bekväm tippningsanordning för enkel manövrering och en låsbar låda för tillbehör och verktyg.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M minskar energiförbrukningen med upp till 40% i standby-läge tack vare den isolerade hetvattenpannan, beroende på användningsområde och version. Grafiken ovan visar den isolerade hetvattenpannans värmespolning (till vänster på bilden) jämfört med en oisolerad sådan.

eco!efficiency HDS-E
eco!efficiency Rengöringsmedel

eco!efficiency rengöringsmedel.

Effektiva rengöringsmedel är oumbärliga för att uppnå optimalt resultat inom många rengöringsområden. I princip kommer detta inte att ändras, dock ökar kraven på effektivitet och miljöskydd. Därför måste man skapa balans mellan rengöringseffekt, operatörsskydd, material och miljön. Denna balans måste alltid upprätthållas. Kärcher arbetar kontinuerligt med egna utvecklingslaboratorier och tillverkning av rengöringsmedel för framtiden. Resultatet är övertygande: Kärcher eco!efficiency rengöringsmedel.

 

Tänk två steg framåt: eco!efficiency-läge.

Viktiga utvecklingar sker naturligt i flera steg. En banbrytande utveckling inom rengöringsmaskiner är Kärchers eco!efficiency-läge. Det är enkelt att välja även medan du rengör. I eco!efficiency-läget körs maskinen automatiskt på den högsta effektnivån. Detta minskar märkbart förbrukningen av energi, vatten och rengöringsmedel. Det minskar även slitaget på material och maskinen, vilket ger längre underhållsintervaller, lägre servicekostnader och längre livslängd.

eco!efficiency Kombiskurmaskiner nivåer

Kombiskurmaskiner med eco!efficiency-läge

Flertalet modellserier av Kärchers kombiskurmaskiner med egen dragkraft eller step-on-drift har redan utrustats med eco!efficiency-läge. I detta läge minskas borstens hastighet och sugeffekten till en nivå passande för lättare smuts. Detta ger utmärkt rengöringsresultat med avsevärt mindre förbrukning och minskar slitaget på maskinen. Upp till 20 % energi och 10 % vatten och rengöringsmedel kan sparas med eco!efficiency-läget. Beprövade tekniker såsom den intelligenta doseringsenheten DOSE eller utbytbara borsthuvuden förbättrar effektiviteten ytterligare. Med nya idéer och tekniska innovationer redan under utveckling och prövning kommer snart ytterligare viktiga ökningar av effektiviteten vara möjliga.

 


Högtryckstvättar med eco!efficiency-läge

På grund av driftsprincipen, behöver hetvattentvättar mer energi och extra rengöringsmedel där så krävs för att smutsen är mycket envis. Jämfört med konventionell rengöring är dock hetvattentvätt en mycket effektiv teknik. Med trycksatt varmvatten uppnås jämförbara rengöringsresultat med betydligt mindre användning av vatten. Dock kan Kärchers högtryckstvättar HDS användas för mycket mer krävande rengöringsarbeten som vore helt otänkbart med endast vatten, rengöringsmedel och handskrubb. åtgången av uppvärmningsenergi uppvägs till stor del av besparingen på vatten och rengöringsmedel. Tidsbesparingen medför en annan betydligt högre ekonomisk effekt.

Den nya Kärcher HDS med eco!efficiency-läge ökar effektfördelarna avsevärt. Om eco!efficiency-läget är aktivt justeras vattentemperaturen till 60 °C eftersom 60 °C är fullt tillräckligt för att genomföra de flesta arbeten. Inte bara för lättare smuts, utan även för måttlig smuts. Med eco!efficiency-läget i Kärcher HDS uppnås en perfekt balans mellan rengöringsprestanda och energianvändning – utan att kompromissa med resultatet.

 

eco!efficiency högtryckstvätt nivåer