eco!zero – Klimatneutral rengöring

100 % cleaning with 100 % carbon offset

eco zero

Alla vill det. Så vi gör det!

Vi kan göra vad som helst – utom att tillverka produkter utan att generera utsläpp. Men vi kan helt och hållet kompensera för effekterna från växthusgasen koldioxid (CO2) som vi släpper ut, och därmed neutralisera dess negativa inverkan på miljön. Nu till och med vid rengöring.

Klimatneutral rengöring – hur funkar det?

En positiv sak med CO2 är att det är ett naturligt ämne som kan absorberas på ett naturligt sätt. Upptagningen av kol är en process som har pågått i naturen i flera miljarder år. Vid förbränning av fossila bränslen som råolja, naturgas och kol frigörs kolet i dem, på samma sätt som vid förbränning av förnybara material. Därför är det viktigt att minska bildandet av CO2 och samtidigt öka upptagningen av den i biomassa på lång sikt.

Alla vinner.

Med det klimatneutrala rengöringsprogrammet tar vi vårt globala engagemang för miljö- och klimatskydd till nästa nivå. Vi kommer inte att tjäna några pengar på det här utan vill uteslutande bidra till att kompensera för våra tillverkningsrelaterade CO2-utsläpp. Här kan du också spela en roll. Du kan för en mindre avgift kompensera för CO2-utsläppen från din Kärcher-maskin och göra den klimatneutral – inte bara för den första tiden utan för samtliga CO2-utsläpp under hela dess livslängd. Våra gemensamma finansierar ett certifierat klimatskyddsprojekt från ClimatePartner.

eco_zero_nature_

Fördelar för dig

Ditt engagemang för att skydda klimatet kommer att ge dig betydligt mer än vad det kostar. Den positiva känslan av att bidra till att skydda miljön är bara den ovärderlig.

Det är bra för din image: Dina kunder kommer att uppskatta ditt klimatengagemang.

Du kommer att vara fullständigt transparent: Klimatneutral rengöring med etiketter, certifikat och ID-nummer ger en transparent kommunikation, och en transparent bild av din utsläppskompensation online.

Du får allt: Du erbjuder dina kunder en ny service – utan att det kräver mer. Kärcher ombesörjer hela paketet: Utsläppsberäkningar, utsläppskompensation, certifikat och etikettering.

Främsta fördelen för dig: Var och en av dina rengöringsmaskiner från Kärcher med klimatneutral märkning från ClimatePartner visar dina kunder att du tar ansvar för att skydda klimatet. Och det här budskapet kan förstärkas på ett riktat sätt. Visa att du arbetar klimatneutralt, till exempel med hjälp av certifikat i kontorslokaler, information på webbplatsen och i reklammaterial.

En certifierad process: Klimatneutral rengöring för utsläppskompensation av CO2-utsläppen testas av tyska TÜV. Det här fungerar som en garanti för att klimatskyddsprojekten, som testas och certifieras enligt internationella standarder, kompenserar för den beräknade mängden CO2.

eco_zero_climate

Tre steg på vägen till klimatneutral rengöring:

Steg 1: Kärcher beräknar de CO2-utsläpp – det så kallade koldioxidavtrycket – som genereras under maskinens livslängd.

Steg 2: ClimatePartner beräknar detta koldioxidavtryck per maskin och år. Kärcher kompenserar för samtliga CO2-utsläpp per år genom att stödja internationellt erkända klimatskyddsprojekt.

Steg 3: Slutligen erhåller du ett certifikat och en etikett med ett ID-nummer för varje maskin som bevis på dess koldioxidneutralitet. Med hjälp av ID-numret kan du och dina kunder när som helst kontrollera ditt bidrag till skydd för miljön online.


Vi skyddar inte bara klimatet

Inled ditt klimatneutrala rengöringsarbete med oss nu genom att stödja ett vattenreningsprojekt i Kenya. Vatten, hälsa, skog och klimat. Förorenat dricksvatten utgör en allvarlig risk för människans hälsa. Diarré orsakad av detta är enligt WHO den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och vuxna i Kenya. Vårt projekt ger invånarna i västra Kenyas landsbygdsområden tillgång till rent dricksvatten.

Vid traditionell vattenrening går det åt stora mängder ved för att koka vattnet. Genom att använda moderna vattenfilter som varken kräver el eller bränsle går det att helt eliminera behovet av ved. Mellan november 2012 och januari 2014 anlades sammanlagt 3 169 vattenreningsanläggningar och 4 175 filter byttes ut. Som en följd av det har nu 3,6 miljoner människor i västra Kenya tillgång till vattenreningssystem och använder dessa regelbundet. Och tillsammans ser vi till att den här siffran ökar dramatiskt.

Mål: En miljon filtreringsanläggningar för rent dricksvatten i hela västra Kenya.

En årlig besparing på cirka 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e)

Minska skogsskövlingen genom att minska efterfrågan på ved

Andra positiva effekter av projektet:

  • Tusentals kenyanska arbetstillfällen under uppbyggnaden av systemet.
  • Hundratals varaktiga jobb skapas till följd av nödvändiga årliga kontroller, underhåll och utbildning.
  • Förbättrad luftkvalitet i hemmen.
  • Minskad skolfrånvaro.
eco_zero_klima

Vår jord – vårt klimat

Det råder ingen tvekan om att klimatförändringen är verklig. Och det råder ingen tvekan om att den orsakas av människan. Forskare från alla discipliner är överens om att klimatet förändras på grund av den ökade koncentrationen av CO2 och andra växthusgaser i atmosfären.

Det här är inget som händer i en nära framtid. Det händer här och nu.

Ansamlingen av växthusgaser i atmosfären ökar på växthuseffekten, vilket leder till en global uppvärmning. I dag kan effekterna av denna ses över hela jorden. Mest kända är fenomen som smältande istäcken, stigande havsnivåer och en ökande förekomst av extremväder. Om jordens medeltemperatur fortsätter att stiga kommer det oundvikligen att leda till fler naturkatastrofer, fattigdom, bristsituationer och social kriser. Över hela världen.

Klimatfrågan känner inga gränser.

Det spelar ingen roll var vi gör något för att skydda klimatet. Det viktiga är att ett projekt kan betraktas som en klimatskyddande åtgärd i enlighet med Kyotoprotokollet. I länder som Tyskland förekommer knappt några certifierade klimatskyddsprojekt eftersom många åtgärder redan finansieras av staten och kan genomföras utan ytterligare finansiering.

Men i utvecklings- och tillväxtländer får det riktade utbytet av kunskap och teknologi en mängd ytterligare effekter. Till exempel kan man i dessa länder utsläppskompensera betydligt mer per investerad euro än i industriländer. Och sett till de positiva effekterna på det globala klimatet saknar det betydelse var någonstans CO2-utsläppen förhindras. Varje ton CO2-utsläpp som vi kan undvika gynnar klimatet. Över hela världen.

eco_zero_kinder

eco_zero_climate

Vår partner kan bidra till att skydda klimatet

Klimatskyddsprojekt måste uppfylla internationellt erkända kriterier och standarder för att certifieras. I arbetet med klimatneutral rengöring samarbetar vi tillsammans med klimatskyddsexperterna ClimatePartner.

ClimatePartner har beräknat den genomsnittliga mängden CO2-utsläpp som genereras vid användning under hela livscykeln för hela vårt sortiment av kombiskurmaskiner. För hela 80 % av CO2-utsläppen under en rengöringsmaskins livscykel kan tillskrivas användningen: från förbrukning av energi, vatten, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial, smådelar, service osv. Hur mycket du bidrar med till vårt klimatskyddsprojekt beror på vilka typer av maskiner du har och hur många.

ClimatePartner är ett av Tysklands ledande konsultföretag inom klimatskydd och tillhandahåller nödvändig, TÜV-testad IT-infrastruktur för beräkning av utsläppskompensation. För att säkerställa total transparens för dig och dina kunder kan utsläppskompensationen för alla maskiner kontrolleras online med hjälp av ett särskilt ID-nummer. På sätt kan alltid vara säker på att dina CO2-utsläpp kompenseras direkt.


Certifiera ditt företag med Kärcher klimatneutral lokalvård!

Vill du veta hur Kärcher Klimatneutral Lokalvård kan göra skillnad för ditt företag? Kontakta Daniel Melin - Market Developer Floor Care på telefon: 031-577 305, eller skicka ett mail.