HEPA 14-FILTER: LEV LIVET SÄKERT

Nästan osynligt men ändå alltid där: virus, bakterier, fint damm och allergener cirkulerar i inomhusluften på kontor, hotell, sjukhus, läkarmottagningar, skolor – och i våra hus och lägenheter förstås. På lång sikt leder det ofta till andningsbesvär. Men det är den nuvarande pandemin, snarare än denna kunskap, som plötsligt tvingar oss att engagera oss i ämnet.

Close-up of a HEPA 14 filter

HEPA 14-filter: den ultimata hygienlösningen

SARS-CoV-2-viruset är på allas läppar just nu. Vi vet hur det sprider sig och har lärt oss skillnaden mellan droppar och aerosoler och att aerosoler ackumuleras och koncentreras i inomhusluften – för att inte tala om direkt smitta vid inandning. Detta innebär också att ju lägre viruskoncentration i inomhusluften, desto lägre är risken för infektion.

HEPA-filter har redan använts i årtionden på många medicinska och biovetenskapliga anläggningar för att minska spridningen av partiklar och organismer i luften. Inbyggda i luftrenare och dammsugare är effektiva och avlägsnar tillförlitligt virus, bakterier, svampar och bakterier. Som marknadsledare inom innovativa rengöringslösningar har Kärcher lyckats kombinera de överlägsna filterkvaliteterna hos HEPA 14-filter (DIN EN 1822:2019) med högpresterande produkter, vilket i hög grad bidrar till ökad säkerhet i slutna rum.


Vad är ett HEPA-filter?

High Efficiency Particulate Air filter” – eller kort och gott HEPA-filter – är högeffektiva filter som avlägsnar och fångar upp även de minsta partiklarna och suspenderade material i luften, exempelvis bakterier, virus, sporer, pollen och kvalster. De klassificeras enligt standarden EN 1822:2019 för partikelfilter och är inbyggda i Kärchers torrdammsugare och luftfilter. Tack vare den fina filterstrukturen förbättrar de luftkvaliteten i kontor och bostadsutrymmen avsevärt.

 

Vilka HEPA-filterklasser finns det?

HEPA-filter är indelade i två filterklasser med separationsgrader som är olika finmaskiga:
 

  • HEPA 13-Filter absorberar över 99,95 % suspenderat material från inomhusluft

  • HEPA 14-filter absorberar hela 99,995 % av partiklarna
Illustrative cross-section of the structure of a HEPA 14 filter

Strukturen på ett HEPA 14-filter*


1. Filterram

2. Filtermaterial


Åtgärdslägen inuti filtret:

3. Tröghetseffekt

4. Blockeringseffekt

5. Diffusionseffekt


*Exempel på HEPA 14-filter – inbyggd i en Kärcher T 11/1 Classic HEPA-torrdammsugare.

Funktionsprincipen bakom ett HEPA 14-filter

Ren luft tack vare fysikens krafter: så här fungerar ett HEPA 14-filter

HEPA 14-filter använder grundläggande principer för fysik, som vidhäftningskraft och Brownsk rörelse, för att filtrera bort även de minsta partiklarna från luftflödet på ett tillförlitligt sätt. För detta ändamål är dess finmaskiga fibernät utformat för att ha en oregelbunden struktur, till skillnad från ett såll. De varierade luckorna mellan fibrerna ”sållar” inte ut partiklarna, utan gör det möjligt för dem att fastna direkt på fibrerna allteftersom luften strömmar förbi.

Close-up of a HEPA 14 filter

Åtgärdslägena på ett HEPA 14-filter

Från de största till de minsta partiklarna: så här fungerar ett HEPA 14-filter

Tröghetseffekt:
Ju större partikel, desto större massa och därmed tröghet. Enligt fluiddynamiken fungerar det så att när luftflödet ändrar riktning på grund av ett hinder (fiber) säkerställer den tunga partikelns tröghet att partikeln bibehåller sin bana, träffar fibern och fastnar på den.

Blockeringseffekt:
Ju mindre partikel, desto lägre massa och därmed tröghet. En liten partikel följer därför luftflödet när den rör sig runt hindret (fibern). Om den kommer för nära fibern attraheras den av fiberns vidhäftande krafter och fastnar.

Diffusionseffekt:
I enlighet med Brownsk rörelse kolliderar de minsta partiklarna i luftflödet ständigt med andra gasmolekyler och ändrar hela tiden riktning, ungefär som kulan i ett flipperspel. De fastnar i filtermaterialet så snart de nuddar det.

Close-up of a HEPA 14 filter

Produkter med integrerat HEPA 14-filter

Hur ofta behöver du byta HEPA 14-filter?

Ju oftare en produkt används, desto oftare ska det inbyggda filtret bytas ut eller rengöras för att säkerställa tillförlitlig effektivitet. En påtaglig minskning av sugeffekten i dammsugaren eller luftfiltret är ett tecken på att filtret behöver bytas eller rengöras. Helst bör HEPA 14-filtret bytas var tredje månad. I hygienkänsliga områden är rekommendationerna att filtret byts varje månad.

Byta ut eller rengöra HEPA 14-filtret?

Konsekvent hög filterstyrka och regelbundet filterbyte är särskilt viktigt för allergiker. Ett filter förlorar gradvis sin effektivitet beroende på hur det används och den belastning det utsätts för – då är det dags att byta ut det. Regelbundna bytesintervall är det enda sättet att säkerställa konsekvent hög kvalitet och hygien. Att rengöra HEPA 14-filtret med vatten rekommenderas inte.


Funktioner hos T 11/1 Classic HEPA-torrdammsugare

Se alla de anmärkningsvärda utrustningsfunktionerna hos vår HEPA-torrdammsugare T-11/1 Classic, inklusive HEPA 14-filter – klicka på det gulmarkerade för att få veta mer om alla funktioner.

VISA TORRDAMMSUGARE

 

 

icon_arrow

Funktioner hos AF 100 luftrenare

Se alla de anmärkningsvärda utrustningsfunktionerna hos vår AF 100 luftrenare, inklusive HEPA 14-filter – klicka på det gulmarkerade för att få veta mer om alla funktioner.

VISA LUFTFILTER

icon_arrow

HEPA 14-filter – hygienlösningen för ren inomhusluft

Vi kommer dagligen i kontakt med virus, bakterier, fint damm och allergener. De cirkulerar i inomhusluften på kontor, hotell, sjukhus, läkarmottagningar, skolor – och i våra hus och lägenheter förstås. På lång sikt leder det ofta till andningsbesvär.

Kärcher HEPA 14-filtret hjälper varaktigt till att filtrera aerosoler från luften i slutna utrymmen och avlägsna skadliga partiklar. Inbyggda i Kärchers luftrenare och torrdammsugare rengör de inomhusluften effektivt och tillförlitligt.

Ta reda på mer

hepa_1