Industridammsugare

Kraft för krävande uppgifter Inom industrin produceras ämnen i så stora mängder att det är på gränsen till vad även de mest kraftfulla dammsugare klarar. Du kan bara dammsuga ämnen som vassa spån, aggressiva kylmedel och brännbart damm tillförlitligt och på ett återvinningsvänligt sätt, i stora volymer och på minimal tid, med speciella industriella dammsugare.

Kärcher  Industridammsugare för vätskor / spån

Industridammsugare för vätskor / spån

Våra robusta industridammsugare klarar också av att permanent och tillförlitligt hantera stora mängder slipande spån och smörjmedel. Som ett resultat av detta är våra industridammsugare ditt förstahandsval för dammsugning av spån och emulsioner, t ex från fräsmaskiner och moderna bearbetningscentraler.

Kärcher  Industridammsugare för fasta ämnen / damm

Industridammsugare för fasta ämnen / damm

Upptäck vår breda produktportfölj av industridammsugare med särskild filterteknik för dammsugning av fina och grova substanser och damm. Dessa industridammsugare är utrustade med högkvalitativ filterteknik för farliga ämnen och har en särskilt lång livslängd tack vare filterrengöring.

Kärcher  Industridammsugare Ex

Industridammsugare Ex

Med våra certifierade explosionssäkra industridammsugare för ATEX Zon 22 med dammklasserna M och H har du alltid den optimala lösningen för dammsugning av explosivt damm.

Kärcher Kraft för krävande uppgifter