Fördelar med hetvattentvättar

Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett flertal fördelar och olika möjligheter till optimering av rengöringsprocessen.

Rengöring med en Kärcher hetvattentvätt

Ännu effektivare med varmvatten

Högtryckstvättar är en stapelvara för effektiv rengöring och renlighet. I jämförelse med metoder utan högtryck kännetecknas de av lägre vattenförbrukning och högre rengöringskraft. Högtryckstvättar med värme ger ännu större fördelar, eftersom de genererar varmt vatten upp till 80 °C och hanterar envis smuts ännu snabbare och effektivare. För kommersiella brukare ger kombinationen av varmvatten och högt tryck större kostnadseffektivitet, förutom sådana uppenbara fördelar som kortare torktider och ett minskat behov av rengöringsmedel, om ens något als.

Hot water high-pressure cleaners in construction

Översikt av fördelarna med hetvattentvättar

  • Effektivare upplösning av kvarvarande smörjmedel
  • Kortare rengöringstider och lägre arbetskostnader
  • Smittohämmande effekt och inaktivering av virus
  • Snabbare torktider
  • Kraftigt lägre förbrukning av rengöringsmedel
  • Skonsamt mot ömtåliga ytor och samma rengöringseffekt vid lägre arbetstryck

Flera fördelar: Snabbare och effektivare rengöring med hetvattentvättar

Engine compartment cleaning with hot water high-pressure cleaners

Användningen av hetvattentvättar påskyndar rengöringen med upp till 35 procent i jämförelse med kallvattenmaskiner tack vare den snabbare torkningsprocess av de rengjorda ytorna.

Värme är en viktig faktor som påverkar och påskyndar rengöringsprocessen. Det är inte utan anledning som temperatur – i kombination med mekanisk bearbetning, rengöringsmedel och tid – är en av de fyra parametrar som ömsesidigt påverkar varandra och, enligt Sinners cirkel (effektmekanism för beskrivning av rengöringssekvenser), effektiviteten hos rengöringsprocessen.

Värmetillförseln innebär att smuts och smörjmedelsrester bryts ner snabbare: Varje temperaturökning med 10 °C påskyndar de kemiska processerna och halverar reaktionstiden. Oljor, fetter och sot löses upp tack vare värmetillförseln och kan sedan avlägsnas mycket lättare. Även emulgeringen av oljor och fetter accelereras i varmt vatten.

Olika praktiska tillämpningar – allt från verkstäder och hantverkare till stora industriföretag – visar att användningen av varmvatten kan korta ned den totala rengöringstiden med upp till 35 procent. Det innebär minskade arbetskraftskostnader.

En annan viktig faktor vid användning av hetvattentvättar är den kortare torktiden. Ytor som rengjorts med varmt vatten, i stället för kallt, värms upp något och torkar därför normalt snabbare.

Shorter drying time

Medan konventionella kallvattenmaskiner bara kan uppnå önskat resultat i kombination med rätt rengöringsmedel kan hetvattenmaskiner få jobbet gjort mycket snabbare. Med tanke på att envis smuts – inklusive ingrott fett och rester av hartser eller olja – vanligtvis löses upp i varmt vatten går det åt betydligt mindre rengöringsmedel. I många fall kan man till och med helt utesluta rengöringsmedlet. Detta är bra inte bara för miljön, utan också för plånboken.

Högtryckstvättar med varmvatten är också särskilt lämpliga på platser där maximal hygien krävs och rengöringen behöver bekämpa mikroorganismer och föroreningar. Detta gäller inte bara inom livsmedelsbranschen – allt från småskaliga slaktare till storskalig industriproduktion – utan även inom jordbruket, där renheten är avgörande i ungdjursboxar och mjölkningsrum.

Tack vare kombinationen av högt tryck och varmt vatten med en temperatur på upp till 85 °C uppnår man betydande minskning av föroreningar. I många fall är denna bakteriereduktion tillräcklig för att uppfylla de faktiska hygienkraven utan att behöva använda desinfektionsmedel. I jämförelse med användning av kallt vatten, sänks rummets bastemperatur inte vid rengöring med varmt vatten. Detta kan ha betydelse inom jordbruket, till exempel i stall för unga nötkreatur, och det är av avgörande vikt för kycklingar, eftersom dessa är särskilt känsliga för alltför låga temperaturer.

Högtryckstvättar med varmvatten kan användas för mycket krävande rengöringsuppgifter som inte går att lösa med enbart vatten, rengöringsmedel och skrubbning för hand. Vid användning av ånga med temperaturer upp till 155 °C gör ångsteget det möjligt att även riktigt envis smuts kan lösas upp – skonsamt och vanligtvis utan något rengöringsmedel. Denna metod passar bäst för skonsam rengöring av känsliga ytor, eftersom man uppnår full rengöringskraft vid ett betydligt lägre arbetstryck och med en mindre mängd vatten. Ånga är mycket miljövänligt och passar särskilt väl för att avlägsna bituminösa beläggningar, färg, sotavlagringar, lavar och alger. Den mindre vattenförbrukningen innebär även mindre avloppsvatten.

Den viktigaste fördelen med hetvattentvättar är deras högre kostnadseffektivitet. Detta gäller i synnerhet vid regelbunden kommersiell användning: Ju längre tid och oftare maskinen används, desto större blir kostnadsfördelarna. Även om inköpspriset för en hetvattentvätt ligger mer än dubbelt så högt som för en högtryckstvätt med kallt vatten med motsvarande tryck och kapacitet, betalar maskinen snabbt sig själv genom lägre arbets- och driftskostnader.

Anledningen till det högre inköpspriset är dess mer komplicerade inbyggda teknik, i synnerhet brännaren. Vid beräkning av driftkostnaderna måste man även ta hänsyn till den högre energiförbrukningen. Dessa två utgiftsposter uppvägs dock snabbt av de stora besparingsmöjligheter som hetvattenmaskiner erbjuder. Till att börja med gäller detta för driftskostnader, där energikostnaden för uppvärmning snabbt kompenseras av de stora mängder vatten och rengöringsmedel som sparas in. En nyckelfaktor i lönsamhetsberäkningarna är att arbetstiden för rengöring kan bli upp till 35 procent kortare med varmt vatten. Detta återspeglas i kostnaden för arbetskraft som, under livslängden för en kommersiellt använd högtryckstvätt, är många gånger högre än kostnaderna för inköp och drift.

Med hjälp av högtryckstvättar med varmvatten kan man eliminera ogräs på ett miljövänligt sätt. Principen med termisk ogräsbekämpning är en betydligt mildare process för miljön och för de berörda ytorna. Den bygger på den grundläggande biokemiska regeln att de flesta proteiner denaturerar vid temperaturer kring cirka 42 °C. Det innebär att proteinerna förändras, bryts upp och inte längre fyller sin funktion. Värmen som krävs för detta kan även genereras med hjälp av hetvattentvättar. Ogräsbekämpning med varmvatten är den enda kemikaliefria metoden som når ända ner till rötterna.


Så fungerar hetvattentvättar

Hetvattentvättar kan höja vattnets temperatur från cirka 12 °C upp till 155 °C i ångsteget. Vattnet i hetvattentvättar värms till rätt temperatur i en hetvattenpanna med en värmeslinga i dubbel spiralform, med kompakt utförande och hög värmeeffekt. Brännaren, som har låga utsläpp, kan köras med vanlig biodiesel. Som tillval finns även maskiner med elpanna. Dessa används för utrymmen som måste vara helt fria från avgaser – till exempel stora kök, simhallar och andra slutna utrymmen. Vid full kapacitet och maximalt arbetstryck värms det trycksatta vattnet till maximalt 85 °C.
Genom att sänka vattenvolymen kan man generera het ånga i värmespolen med temperaturer upp till 155 °C. Detta aktiverar ångsteget, som är extra intensivt och samtidigt skonsamt mot ytor. 

Kärcher hot water high-pressure cleaners

Hetvattentvättar för rengöring och desinfektion av stora områden

Intensiv och noggrann rengöring med högtryckstvättar gör det möjligt att uppfylla höga hygienstandarder. De kan användas inte bara för att komma åt platser som är svåra att nå manuellt, såsom sprickor och springor. De är också mycket väl lämpade för rengöring och desinfektion av stora ytor, såsom tak, väggar och golv, och är effektiva mot mikroorganismer, bakterier och virus.

Användningen av rengöringsmedel och desinfektionsmedel spelar en viktig roll i olika rengöringsprocesser. Men många vet inte att varmt vatten också kan ge ett betydande skydd i kampen mot smittbärande mikroorganismer. Vid användning av högtryckstvättar har vattentemperaturen en betydande effekt på bekämpningen av både mikroorganismer, samt virus- och bakteriekolonier. Tack vare kombinationen av högt tryck och det varma vattnet med en temperatur på upp till 85 °C uppnår man betydande minskning av föroreningar. I många fall är denna bakteriereduktion tillräcklig för att uppfylla hygienkraven utan användning av desinfektionsmedel. För att understödja effekten av det varma vattnet rekommenderas det att man tillsätter desinfektionsmedel via högtryckstvätten.

Rengöring med en Kärcher hetvattentvätt


Passande produkter för ditt användningsområde