MANUELL RENGÖRING - AVANCERAD

Med fokus på verksamhetseffektivitet, förebyggande av infektion och en upplevelse av högkvalitativa lösningar.

FM_ExpertPro_BSC_library_app_04_CI20

Värdelösningen ADVANCED kombinerar städvagnar i ergonomisk design med en serie mikrofiberprodukter och tillbehör som är särskilt framtagna för att uppfylla alla rengöringsbehov. Den konsekventa användningen av preparerat mikrofibertyg leder till en lägre total användningskostnad. Lösningen ger klassens bästa infektionsförebyggande genom att avlägsna smittoämnen och förhindra korskontaminering. Högre produktivitet gör att du kan täcka en större yta per tidsenhet utan att vare sig städaren eller resultatet påverkas negativt. Lösningen erbjuder professionell design och installation som tillsammans ger en enastående upplevelse för användaren. Detta värdeerbjudande är det givna valet för vård och omsorg och lämpar sig bäst för platser som behöver städas flera gånger varje dag, oavsett inrättning. En del av värdelösningen ADVANCED är de innovativa städvagnarna Flexomate som gör att en lång rad andra maskiner enkelt integreras i det dagliga arbetet.


Manuella städredskap - Advanced