MANUELL RENGÖRING - Classic

Förenklade lösningar som utgår från välkänd och beprövad praxis på den prisnivå som lämpar sig för den specifika målgruppen.

Garbage_bag_consumables_app_1_CI15

Värdelösningen CLASSIC utgår från den traditionella våtrengöringsmetoden som används runt om i världen, vilket per definition är en beprövad metod i och med det stora antalet platser som städas så. Detta är ett enkelt och prisvärt städsystem som fungerar var som helst. Kärchers moppar och dukar i det här värdeerbjudandet ligger på en mycket attraktiv prisnivå men håller samtidigt en god kvalitetsklass som garanterar en rimlig livslängd. Systemet i lösningen CLASSIC använder det numera välkända färgkodningssystemet. Detta underlättar utbildning och kan användas som stöd till kunskapselement som t.ex. arbetsflöden och väggscheman. Lösningen CLASSIC lämpar sig bäst för små till medelstora ytor. Lösningen klarar av att städa samtliga vattentåliga golv från låg till hög nedsmutsningsgrad. Även tyngre städarbeten kan utföras, t.ex. rengöring mellan maskiner på produktionsytor. Lösningen är baserad på våtrengöring av vattentåliga ytor och väggar.


Manuella städredskap - Standard