Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

Högeffektivt hjulrengöringskoncentrat. Aktivt skum möjliggör ett skonsamt borttagande av alla normala hjulfläckar, t.ex. bromsdamm, gummidamm, vägsaltutfällningar och rester av kalk och salt.

Beställningsnummer: 6.295-441.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,9
Mått (L × B × H) (mm) 230 / 250 / 410
Produkt
 • Högeffektiv fälgrengöring
 • Avlägsnar pålitligt bromsdamm, utfällningar av vintersalt och kalkfläckar
 • Verkar snabbt.
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800
 VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800
 VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Rengöring av hjulfälgar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 96.11ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;