Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

Ett högaktivt specialrengöringsmedel för att ta bort gummidamm och däckmärken från industritruckar. Även effektiv för att ta bort hård nedsmutsning från olja och sot samt även polymer- och vaxskikt. Tejprester tas effektivt bort. Utan NTA.

Beställningsnummer: 6.295-546.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,3
Mått (L × B × H) (mm) 280 / 240 / 430
Produkt
 • Kraftfull specialrengöring för att avlägsna däck- och slitagemärken
 • Löser upp spår av gummislitage och märken från industritruckar
 • Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
 • Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
 • Tar effektivt bort tejprester
 • Kan även användas för slutrengöring på byggplatser
 • NTA-fri
 FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776
 FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Videos
Användningsområden
 • Golvrengöring

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 124.98ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;