ÅKBARA SOPSUGMASKINER

Ekonomiska och effektiva på mellanstora och stora ytor! Kärcher har ett omfångsrikt sortiment av åkbara sopsugmaskiner som uppfyller alla tänkbara krav. Kärcher lägger särskilt stor vikt vid modern, kundorienterad teknik samt praktisk hantering, god åtkomlighet och enkel service.

0 produkter
Kärcher