Torrisbläster IB 7/40 Classic

Kärchers isbläster IB 7/40 har en imponerande rengöringskraft. Den är enkel att använda och har en tydlig kontrollpanel. IB 7/40 är smidig och lätt att flytta runt, även i trånga utrymmen. Isblästring minimerar rengöringstiden och kan göras under drift. Det tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blötläggning, eftersanering m.m.

Beställningsnummer: 1.574-001.0

Denna enhet kräver instruktioner 

Sökning efter återförsäljare:

IB 7/40 Classic: Kärchers torrisblästrar har en polerad finish. Samtliga komponenter som används är av högsta kvalitet. En väl genomtänkt mätteknik garanterar driftsäker blästring utan isbildning på maskinen. Kärchers blästringsmaskiner är avsedda för kontinuerlig användning. Deras driftsäkerhet är beprövad i åtskilliga tester, däribland fält- och hållbarhetstester. Luftflödet i IB 7/40 Classic har optimerats så att den tillgängliga tryckluften leds igenom maskinen med minimal tryckförlust. Detta möjliggör enastående rengöringsresultat med IB 7/40 Classic, även vid lågt tryck och låg luftförbrukning (max. 3,5 m³/min). En ytterligare fördel med denna måttliga resursanvändning är den låga bullernivån. Vid ett blästertryck på t.ex. 5 bar, uppgår bullernivån till ca. 80 dB(A). B 7/40 Classic är utrustad med en tömningsenhet för kvarvarande is. På så sätt kan all överskottsis avlägsnas från tanken med bara en knapptryckning när arbetet är klart. Detta hindrar maskinen från att frysa. Den nya isblästern har också en integrerad olje- och vattenavskiljare. Detta säkerställer driftsäker användning. Blästertrycket och istillförseln kan ställas in steglöst via knapparna. De inställda värdena visas på en display. Det går dessutom att visa statistikuppgifter som t.ex. drifttid, genomsnittlig isförbrukning per timme samt total isförbrukning. Regleringen av istillförsel och blästertryck kan spärras med en nyckelstyrd brytare. TORRISBLÄSTRING: Kärchers torrisblästringsteknik är en icke-aggressiv men noggrann metod för rengöring av verktyg, formar, ytor och maskiner med minsta möjliga bearbetnings- och stilleståndstider. I denna process förs små pellets av frusen koldioxid med en temperatur på -79 °C in i en tryckluftsström som skjuter iväg dem. Dessa pellets träffar den yta som ska rengöras och kyler den hastigt. De olika temperaturinducerade kontraktionshastigheterna på föroreningarna och underlaget gör att smutsskiktet blir skört och bryts sönder. Pelletsen tar sig in i sprickorna och sublimerar (förångas) omedelbart. På så sätt blästras smutsen bort från ytan. Rengöringen i denna process bygger på pelletsens rörelseenergi, hur smutsen blir sprödare och lossnar samt på blästringsmediets explosionsartade förångning. Den låga hårdhetsgraden på torrispellets ger ett exceptionellt lågt slitage på ytan. I likhet med andra blästringsprocesser lämpar sig torrisblästring för behandling av komplicerade ytor av det slag man hittar på tryckpressar och andra maskiner.

Egenskaper och fördelar
Automatisk tömning av kvarvarande is
 • Kvarvarande is töms ut ur behållaren med en knapptryckning efter avslutat arbete, vilket hindrar maskinen från att frysa.
Tydlig display
 • Inställningsvärdena är lättlästa och lätta att hantera via stora knappar och elektronisk reglering.
Enastående mobilitet
 • Optimalt balanserad maskin för bekväm manövrering över ojämnt underlag.
Effektivt luftflöde i maskinen
 • Torrisen transporteras från maskinen till munstycket utan att skada det.
 • Maximala rengöringsprestanda med munstycket.
Integrerad olje- och vattenavskiljare
 • Ingen isbildning på enheten.
Sofistikerat spolhandtag
 • Spolhandtaget förvaras alltid säkert.
 • Idealisk placering (t.ex. för demontering av munstycken).
Integrerat förvaringsutrymme för munstycken och verktyg
 • Allt är lätt åtkomligt direkt från maskinen.
Specifikationer

Tekniska data

Effekt (kW) 0,6
Hölje/ram Rostfritt stål (1.4301)
Lufttryck (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Luftkvalité Torr och oljefri
Luftflöde (m³/min) 0,5 - 3,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 99
Torris kapacitet (kg) 15
Torris pellets (diameter) (mm) 3
Torris förbrukning (kg/tim) 15 - 50
Fas (Ph) 1
Frekvens (Hz) 50 - 60
Spänning (V) 220 - 240
Vikt utan tillbehör (kg) 93
Vikt (med tillbehör) (kg) 75
Mått (L × B × H) (mm) 768 x 510 x 1096

Standardutrustning

 • Fett för munstycksgänga
 • Flatstrålemunstycke
 • Fast nyckel för mynstycksbyte, 2 st
 • Blästersland med kontrollkabel och snabbkopplingar
 • Blästringshandtag (ergonomiskt)
 • Elektrisk styrning
 • Olja och vattenseparator
 • Verktygsväska
Videos
Användningsområden
 • Rengöring av gjutformar och gjutverktyg
 • Avgradning av plastdelar
 • Rengöring av smidesverktyg
 • Rengöring av buteljeringsanläggningar och blandaranläggningar
 • Rengöring av transportör-, transport och driftsystem
 • Rengöring av ugnar
 • Rengöring av tryckpressar och kringutrustning
 • Rengöring av träbearbetningsmaskiner
 • Rengöring av generatorer, turbiner, kopplingsskåp och värmeväxlare