Kärcher Manage

Succén blir digital. Hantera och optimera dina manuella rengöringsprocesser och arbetsflöden digitalt. Med Kärcher Manage kan vi erbjuda en programvarulösning för planering, övervakning och kvalitetssäkring av de uppgifter som du utför i fastigheten.

Kärcher Manage
Kaercher Manage Zeiterfassung I

Förvaltning kräver pålitlig information

Kärcher Manage tillhandahåller all information som du behöver för optimerad rengöringshantering och fastighetsförvaltning. De data som behövs för detta ändamål kan enkelt registreras och analyseras. Kärcher Manage kan på ett sömlöst sätt integreras in i driftens och de anställdas arbetsflöden. Det är väldigt användarvänligt och intuitivt, vilket gör att vem som helst kan arbeta med det utan att särskilda förkunskaper krävs.

Med Kärcher Manage kan du logga arbetstider, rengöringstider och rengöringsresultat till en bråkdel av den tid som tidigare krävdes för detta. De dagar är över då man förlitade sig på penna och papper. Dina anställda registrerar data som sedan överförs automatiskt till systemet. Du kan utföra kvalitetskontroller lika snabbt med hjälp av Kärcher Manage-appen för smartphone.

Kärcher Manage optimerar utbytet av information mellan rengöringspersonalen och anläggningens ansvariga eller tekniker. Det innebär att rengöringspersonalen kan informera den anläggningsansvariga direkt om till exempel ovanliga händelser eller särskilda rengöringsaktiviteter. Den anläggningsansvariga sparar tid, kan spåra aktiviteterna i online-portalen och är alltid uppdaterad.

Samla in och analysera information på ett meningsfullt sätt

Kärcher Manage gör fastighetsförvaltning och rengöringshantering enklare. Du kan koordinera de anställda, uppgifterna och resurserna på ett effektivare sätt.

Snabb och korrekt registrering och analys av rengöringstider och kvalitetskontroller för en effektivare organisation.

Bättre översikt över hur lång tid specifika uppgifter tar att utföra. Optimerad tilldelning av personal och resurser liksom effektivare planering.

Pålitlig registrering av arbetstider och som bevis för klienter.

Kvalitetskontrollfunktioner för ökad rengöringskvalitet. Dina kunder blir nöjda, och du behöver bara kasta en blick för att se vilka områden som behöver förbättras.

Activities-funktionen i Kärcher Manage tillgodoser samordning med andra områden inom fastighetsförvaltning genom att händelser rapporteras direkt till ansvariga personer. De får då en bättre översikt över pågående eller redan slutförda uppgifter, och får på så vis kontroll över processerna.


Det har aldrig varit lättare att registrera data

I Kärcher Manage registreras data med hjälp av smidiga streckkodsläsare och överförs automatiskt till den webbaserade Kärcher Manage-portalen via vår innovativa dockningsstation. Det innebär att information som registreras kan nås snabbt och från var som helst.

 

Kaercher Manage Device header
kärcher manage app

Streckkodsläsare och dockningsstation

Med Kärcher Manage är det möjligt att på ett korrekt sätt registrera när rengöringspersonalen påbörjar sitt arbete, går in i och ut ur utrymmen samt avslutar sitt arbete. Informationen registreras genom avläsning av streckkoder som används lokalt. Vidare kan aktiviteter som specialuppgifter och skador rapporteras via särskilda streckkoder som är fästade på städvagnen.

Våra streckkodsläsare är smidiga och användarvänliga. Dessutom kan våra streckkodsläsare utan problem hanteras med blöta eller handskbeklädda händer. Och de är extremt robusta för användning i vardagen.

Du kan ange vilka data som ska registreras via streckkoder i enlighet med dina behov. Dessa kan utgöras av skada i ett utrymme (t.ex. defekt belysning), påfyllning av handduksautomater eller någon annan uppgift.

När streckkodsläsaren är placerad i dockningsstationen till Kärcher Manage, avläses sparade data automatiskt och överförs till den webbaserade Kärcher Manage-portalen. Strax därpå blir dessa data tillgängliga för åtkomst online. Dockningsstationen laddar samtidigt upp steckkodsläsarens batterier så att de alltid är laddade och redo att användas.

Med hjälp av dockningsstationen är det väldigt enkelt att integrera Kärcher Manage i det dagliga arbetsflödet. Dockningsstationen kan till exempel installeras som start- och slutpunkt i förrådet för rengöringsmaterial. Data överförs via mobil kommunikation. Det permanent installerade SIM-kortet överför data gratis och kräver ingen LAN- eller WLAN-åtkomst.

Kaercher Manage Scanning

Webbportal

Du har åtkomst till den webbaserade Kärcher Manage-portalen från vilken dator som helst som har internetåtkomst och en webbläsare. Ingen särskild programvara behöver installeras. Portalen är enkel och intuitiv att använda. Åtkomsten är krypterad och lösenordsskyddad, vilket innebär att obehöriga inte har åtkomst till dina data. Du anger vika anställda som ska kunna se vilken information med hjälp av ett särskilt rollsystem.

Portalen – din organisationscentral

 • Få åtkomst till och utvärdera arbetstider och rengöringstider
 • Få åtkomst till och analysera resultat från kvalitetskontroller
 • Hantera rapporter och aktiviteter: tilldela uppgifter, spåra slutförandestatus
 • Skapa ett brett utbud av rapporter och utvärderingar
 • Skapa och hantera rengöringsenheter med utrymmesscheman
 • Skapa och hantera rengöringspersonal
 • Ändra data som är felaktiga eller saknas manuellt, till exempel om någon i rengöringspersonalen har glömt att avläsa streckkoden

 


Appen som du kan lita på

Med Kärcher Manage-appen kan du kontrollera kvaliteten på varje rengöringsaktivitet på ett snabbt och pålitligt sätt. Och det är effektivt att hantera information med ett optimalt nätverk mellan alla inblandade.

Kaercher Manage App Header
Kaercher App Services

Kvalitetskontroller med Kärcher Manage-appen

Allt från skaderapporter till slutförda aktiviteter eller register över arbetsprestationer – du vet vad det gäller. Med Kärcher Manage-appen kan den anläggningsansvariga snabbt och pålitligt utföra kvalitetskontroller på fläcken i olika utrymmen och fastigheter. Registrerade data synkroniseras automatiskt av din smartphone blir omedelbart tillgängliga via webb-portalen. Vår Kärcher Manage-app stödjer iOS och Android.

Kvaliteten på rengöringen bedöms med hjälp av ett intuitivt system med trafikljus. Appen kan även användas för att ange orsaker till negativ bedömning, till exempel smuts på golv eller bord, bristande rengöring av toaletter eller papperskorgar som inte har tömts. Detta ger dig möjlighet att identifiera möjliga problemområden och fastställa orsaker och individuella utbildningsbehov.

Kaercher Manage App Mobile

Hantera utmärkta uppgifter med en komplett översikt

Med Kärcher Manages webbportal har du eller dina representanter ständig översikt över all viktig information från registreringen av arbetstider och rengöringstider till planering och spårning av särskilda rengöringsaktiviteter och reparationer. Du kan se vilka aktiviteter som är pågående, vilka som står på tur, huruvida och till vem dessa aktiviteter har utdelats samt vilka som redan har slutförts. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att koordinera olika entreprenörer och anställda inom områden som el, underhåll och hygien.

I Kärcher Manages webbportal visas all registrerad information tillsammans med dess status. Du kan även se till att händelser som kräver åtgärder omvandlas till uppgifter automatiskt och tilldela dem åt lämpliga anställda. Om det till exempel gäller en defekt lampa, kan en förfrågan skickas automatiskt till den angivna elektrikern.

Olika typer av information som kan registreras och hanteras med Kärcher Manage kan enkelt skräddarsys efter dina kunders exakta behov. Kärcher Manage är din styrcentral för hantering av alla typer av uppgifter från trädgårdsarbete till verifiering av desinficering eller vinterunderhåll.


Omvandla data till mätbart mervärde

Kärcher Manage hjälper dig att utnyttja din potential till max. Systematisk registrering och användning av relevanta data avseende rengörings- och anläggningsförvaltning utgör grunden för pålitligt beslutsfattande. Med bättre översikt, fullständig transparens och snabbare åtgärder kan du uppnå en mycket högre effektivitetsnivå.

Services Fleet

Kärcher Manage

Kärcher Manage

Vår lösning för dina uppgifter: tid är pengar. Och sparad tid innebär sparade pengar. Alla gör misstag, men med större transparens kan dessa reduceras till ett minimum. Med Kärcher Manage får du all information som du behöver för långsiktig förbättring av manuella rengöringsprocesser. Det ger dig viktiga konkurrensfördelar i rollen som entreprenör inom fastighetsservice. Du kan visa upp varenda aktivitet, punkt för punkt, för dina kunder. Du kan utföra uppgifter snabbare och på ett mer kontrollerat sätt. Enkelt, pålitligt och mycket mer effektivt. Din Kärcher Manage: omfattande och korrekt information – utan pappersexercis.


Fördelarna i korthet

 • Optimera rengöringsprocesser
 • Enkel kvalitetskontroll
 • Snabb rapportering av händelser och aktiviteter
 • Elektronisk loggning av arbetstider
 • Verifiering av arbete för kunder
 • Översikt över pågående aktiviteter och särskilda rengöringsaktiviteter