Garantibyte

För Kärchers återförsäljare 

Läs anvisningar nedan. Om kraven är uppfyllda, fyll i formuläret.

• Bekräftelse med inmatat garantiunderlag skickas sedan till din e-post. 

• Skriv ut garantiunderlaget, fäst på produkten tillsammans med en kopia av kvittot.
Produkten skall sparas hos er i 14 dagar, för eventuell kontroll, där även en kvittokopia ska finnas med som underlag.

• Ärendet behandlas och en ersättningsprodukt skickas till er.

Anvisningar vid garantibyte

Fönstertvätt – Fönstertvätt & MultiCleaner – Alla fönstertvätts-modeller

Ångtvätt – SC1, SC2, SC3

Grovdammsugare - WD2/ MV2, WD3/MV3, WD4/MV4 (WD 3 Battery klassas ej som utbytesprodukt)

Asksugare – AD 2

Högtryckstvätt - K Mini Plus, K2 (K2 Battery klassas ej som utbytesprodukt), K3-serien

Batteridriven sopborste - K55, KB 5

Dammsugare – VC 2, VC 3

Portabel tvätt – OC 3, KHB 5, KHB 6

Sopmaskin – S 650 

Trädgård – Terasstvätt PCL 4, Ogräsborttagare WRE 4, Lövblås LBL 2 & LBL 4

Batteriprodukter – Laddar inte batterierna? Testa med ett annat batteri & laddare. Byt bara den del som inte fungerar.

Pumpar – Dränkbara pumpar, Fatpump

Bevattningsprodukter – Samtliga produkter utom SMART-produkter som t.ex. Smart Watering

OBS! Produkter som är köpta och använda för yrkesmässigt bruk oavsett pris ska alltid skickas in till en auktoriserad serviceverkstad. Du hittar din närmaste auktoriserade serviceverkstad här.

Byte direkt i butik

Vid byte till ny produkt, laddare eller batteri direkt i butik säkerställ att följande kriterier är uppfyllda:

Kunden är en konsument
Kvitto med inköpsdatum uppvisas
Produkten ser ut att inte vara felaktigt hanterad
Produkten ser ut att inte ha använts till felaktig applikation eller i miljö som har orsakat felet
Produkten är inte vattenskadad
Kunden har inte försökt att plocka isär produkten
 

Garantireparation/garantibyte 

Garantireparationer genomförs utan kostnad. Garantireparation/garantibyte ger varken en förlängning eller en ny start av garantiperioden.
Utbytta delar övergår till att bli Kärchers egendom. Kunden/återförsäljaren betalar frakten till service
center, om det är ett garantiärende betalar Kärcher returfrakten. Om det inte är ett garantiärende betalar kunden alla kostnader.

Ni som återförsäljare kontrollerar att reklamationen är riktig enligt ovanstående. Vid godkänd reklamationen byts produkten, laddaren eller batteriet ut till kunden.

Handhavandefel

I vissa fall åberopar kunden garanti som uppkommit pga. handhavandefel. Upplys gärna kunden om att läsa bruksanvisningen inför användandet av produkten.


Rätt maskin till rätt ändamål

Informera kunden att konsumentprodukter utvecklats för privat bruk och att de inte är avsedda att användas yrkesmässigt. Kärcher har i sitt sortiment även professionell utrustning för yrkesmässigt bruk som uppfyller de krav som ställs i sådana sammanhang.

Garantibedömning

1. Garantitiden för Kärcher konsumentprodukter är 2 år från inköpsdatum.
2. Garantin omfattar fabrikations- och konstruktionsfel.
3. Garantin omfattar inte transportskador eller skador som uppstått genom yttre påverkan, oaktsamhet, ett felaktigt handhavande eller rena förslitningsskador som kan anses vara följden av ett normalt brukande av maskinen.
4. Garantitiden på reservdelar (efter att garantitiden på 2 år har löpt ut), och separat köpta tillbehör är 3 månader.
5. När garantireparationen åberopas skall detta alltid styrkas med ett kvitto eller en kopia av inköpsfakturan.

Kvitto vid reklamation

För att åberopa garanti eller reklamationsrätt behöver kund visa kvitto på köpet. Har kund betalat med kort men tappat bort kvittot får kund kontakta butiken där produkten är köpt för att få hjälp att få fram ett köpebevis, alternativt kan kunden ta fram transaktionskvitto på köpet från sin bank. Har kund däremot betalat sitt köp kontant och tappat bort kvittot kan det tyvärr vara svårt att bevisa ett köp.

Produkten skall sparas hos er i 14 dagar, för eventuell kontroll, där även kopia på kvitto skall finnas med som underlag.

 

Fönstertvätt - Alla modeller

Fungerar ej efter man laddat, om möjligt prova med en ny laddare.

1. Laddar den fortfarande inte? Byt ut produkten.

2. Ränder på ruta: Kontrollera/byt suglister. Används tillräckligt med fönstermedel? Används annat rengöringsmedel? Be kunden att köpa Kärchers egna fönsterrengöring, och prova igen.

3. Läckage i utblåset, kontrollera vilket rengöringsmedel kunden använder. Rengöringsmedel till denna produkt får inte skumma då kan det tryckas ut skum från utblåset. Se till att inte vattentanken är överfull, särskilt om du använder enheten i horisontellt läge eller över huvudhöjd.

 

Ångtvätt - SC1, SC2, SC3

1. Kontrollera genom att skruva av locket för trycktank och se om det finns kalk i tanken. Ser man att det är mycket kalk skicka ångtvätten till närmaste serviceverkstad eller be kunden att avkalka sin ångtvätt.

2. Startar ej: Kontrollera så att lampor tänds, om inte så byt ut produkten.

 

Grovdammsugare - WD2/ MV2, WD3/MV3, WD4/MV4

Produkten suger inte.

1. Kontrollera filtret: Igensatt? Be kunden att rengöra filtret.

2. Kontrollera sugslang: Skräp i slangen? Be kunden att ta bort skräpet i slangen.

3. Starta dammsugaren, låter den illa? Skicka produkten till närmaste serviceverkstad för kontroll.

4. Om ovanstående är riktigt och dammsugaren inte suger: Byt ut produkten.

5. Dammsugaren startar inte: Byt ut produkten.

 

Högtryckstvätt - K2, K3-serien

1. Startar ej? Tryck in spolhandtag för att kontrollera att högtryckstvätten inte är tryckbelastad, prova sedan att starta den. Startar inte högtryckstvätten. Byt ut produkten.

2. Högtryckstvätten pulserar och går ojämnt? Fråga kunden om hen har provat med annat munstycke och ifall den beter sig på samma sätt med alla munstycken. Fråga kunden om vad för vattentillförsel hen använder: Långa, underdimensionerade vattenslangar? Slang upplindad på vinda? Om allt är som det ska. Byt ut produkten.

3. Högtryckstvätten fungerar i x antal minuters körning varav den stannar och startar inte om igen (högtryckstvätten har blivit överhettad). Använder kunden förlängningskabel? Om så är fallet, vad är det för area på kabeln? Rekommendationen är min. 2,5 mm². Har man en för klen förlängningskabel eller en vinda som ej är utlindad så kan produktens inbyggda termoskydd lösa ut vilket leder till att den inte startar, men den återställer sig automatiskt när den svalnat igen. Fråga kunden om de har provat att starta den igen efter någon timme. Om den inte startar efter detta, byt ut produkten.

Läckage

1. Produkten läcker, skicka in högtryckstvätten till den lokala serviceverkstaden för garantibedömning.

2. Produkten startar om hela tiden utan att spolhantag är intryckt, skicka högtryckstvätten till den lokala serviceverkstaden för garantibedömning.

 
Batteridriven sopborste - K55

1. Sopborsten gör inte rent: Gör rent borste, ladda batteriet.

2. Sopborsten startar inte: Ladda batteriet i minst 14 timmar
OBS! Maskinen måste stängas av under laddning.

3. Sopborsten laddar inte: Byt ut produkten.

Kontaktuppgifter Återförsäljare

Fyll i de 5 sista siffrorna

Utbytesunderlag

Hitta serienummerHär hittar du serienummer och artikelnummer. På våra fönstertvättar sitter informationen under smutsvattentanken.

Kontaktuppgifter slutkund

*Obligatoriskt fält