Vid varureturer gäller följande regler

  1. Returer måste vara godkända av din Kärcher Municipal säljkontakt/kundtjänst markvard@mek-maskin.com och föraviserade via returformuläret på denna sida. Formuläret skall vara komplett ifyllt och returorsak specificerad.
  2. Med det returnerade godset bifogas utskrift på nedanstående returformulär godkänd av Kärcher MUN AB, följesedel alternativt faktura.
  3. Returnerat gods skall vara i nyskick (ej brutna förpackningar) och vara väl stuvat/emballerat.
  4. Alla fraktkostnader och övriga kostnader för returen bekostas av avsändaren.
  5. Beställda, ej lagerhållna artiklar (s k D- och E-artiklar som endast beställs emot kundorder), kemikalier, rengöringsmedel, elektronik och batterier kan ej returneras.
  6. Vid kreditering görs returavdrag om 20% vid ofullständig avisering enligt punkt 1 och 2.
  7. Returavdrag om 50% tillämpas om returen är i sådant skick att den måste gås igenom av Kärchers personal (t ex trasiga/brutna/inga emballage).