Returhantering och reparationsunderlag

Vid varureturer gäller följande regler

 1. Returer måste vara godkända av din Kärcher säljkontakt/kundtjänst och föraviserade via mailblankett på denna sida. Blanketten skall vara komplett ifylld och returen specificerad.
 2. Med det returnerade godset bifogas utskrift på ovanstående avisering, följesedel samt kopia på originalfaktura.
 3. Returnerat gods skall vara i nyskick (ej brutna förpackningar) och vara väl stuvat/emballerat.
 4. Alla fraktkostnader och övriga kostnader för returen bekostas av avsändaren.
 5. Beställda, ej lagerhållna artiklar (s k D- och E-artiklar), kemikalier eller rengöringsmedel kan ej returneras. Vi tar inte returer av elektronik och batterier.
 6. Vid kreditering görs returavdrag om 20% vid ofullständig avisering enl punkt 1 och 2.
 7. Returavdrag om 50% tillämpas om returen är i sådant skick att den måste gås igenom av Kärchers personal (t ex trasiga/brutna/inga emballage).

Reparationsunderlag till serviceverkstad - använd vara

Reparationsunderlag till serviceverkstad

 1. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt. Skriv ut.
 2. Bifoga denna blankett med er produkt i välemballerad kartong.
 3. Skicka till er närmaste serviceverkstad, se länk: Kärcher serviceverstäder
 4. Fraktkostnader bekostas av avsändaren. Vid garantiarbete står Kärcher för eventuell returfrakt.