Returhantering

Fel eller skador i leveranser ska skyndsamt och senast inom 5 arbetsdagar efter godsmottagning rapporteras till Kärcher AB.
Skador ska vara noterade på fraktsedel vid godsmottagning och godkända av transportör.

Vid varureturer gäller följande regler

  1. Returer måste vara godkända av din Kärcher säljkontakt/kundtjänst och föraviserade via returformuläret på denna sida. Formuläret skall vara komplett ifyllt och returorsak specificerad.
  2. Med det returnerade godset bifogas utskrift på nedanstående returformulär, följesedel alternativt faktura.
  3. Returnerat gods skall vara i nyskick (ej brutna förpackningar) och vara väl stuvat/emballerat.
  4. Alla fraktkostnader och övriga kostnader för returen bekostas av avsändaren.
  5. Beställda, ej lagerhållna artiklar (s k D- och E-artiklar som endast beställs emot kundorder), kemikalier, rengöringsmedel, elektronik och batterier kan ej returneras.
  6. Vid kreditering görs returavdrag om 20% vid ofullständig avisering enligt punkt 1 och 2.
  7. Returavdrag om 50% tillämpas om returen är i sådant skick att den måste gås igenom av Kärchers personal (t ex trasiga/brutna/inga emballage).