Komma igång med appen

Du kan hämta appen i Apple Store här eller i Google Play Store här

Appen är endast kompatibel med 2021 årsmodell av Power Control och Smart Control högtryckstvättar.

Anslut högtryckstvätten till strömförsörjningen. Tryck samtidigt på + och - knapparna på Smart Control-spolhandtaget pch håll inne några sekunder tills trycksymbolerna visas på handtagets display.

 

Aktivera Bluetooth på din smartphone, öppna Kärchers Home & Garden-app och tryck på minusknappen på spolhandtaget i 10 sekunder och följ instruktionerna i appen. Så snart Bluetooth-symbolen på spolhandtaget slutat blinka och är permanent synlig, har anslutningen lyckats. Du får även en notis om att synkningen lyckats. 

App och anslutning

Nej, högtryckstvätten kan styras manuellt från spolhandtaget utan att behöva ansluta den till Kärchers Home & Garden-app. Däremot ger applikationsrådgivaren, tillgänglig i appen, dig nyttig informaton om hur du ska sätta igång din högtryckstvätt och praktiska tips och tricks för varje rengöringsuppgift.

För att kunna styra din högtryckstvätt från spolhandtaget så måste du synka handtaget och högtryckstvätten. Det gör du genom att följa dessa steg: 

1. Anslut maskinen till eluttag

2. Håll nere + och - knapparna i 3 sek till displayen aktiveras

Om man inte gjort detta steg så går det inte att styra enheten med + och - knapparna på spolhandtaget. För att nollställa maskinen så kan man ta ut batterierna ur handtaget och sätta tillbaks dem och på så sätt ha möjligheten att starta om med steg 1 och 2 ovan.

För mer information om detta, vänligen läs mer här.

 

Det finns ingen koppling till en röstassistent för högtryckstvättarna.

Nej, endast en Smartphone åt gången kan registreras till högtryckstvätten.

Högtryckstvätten kan lagra högst 5 olika Bluetooth-enheter och automatiskt ansluta till dem igen. Dock så kan högtryckstvätten bara bli styrd av en enhet åt gången.

 

Anslutningen mellan appen och enheten görs via Bluetooth. Anslutningen mellan spolhandtaget och enheten görs via ett standardradioband på 868 MHz.

Radio- och Bluetooth-symbolerna på spolhandtagets display visas kontinuerligt och blinkar inte.

Produkt och maskinvara

Du hittar bruksanvisningen i din enhets förpackning eller online här

 

K 4- K 5- och K 7-modellerna har en integrerad sugmekanism och kan därför suga in vatten från alternativa vattenkällor. För detta ändamål behöver du även sugslangen SH 5 med filter (artikelnummer: 2.643-100.0).

Fäst sugslangen på enheten vid vattenkällan. Stoppa ner den andra änden i vattentunnan. Anslut högtrycksslangen till enheten. Innan du slår på enheten ska du ta bort spolröret från spolhandtaget. Tryck på spaken på spolhandtaget så att den är öppen och slå på din enhet. På så sätt kan luften i enheten lätt komma ut och högtryckstvätten börjar suga in vattnet. Enheten bör inte befinna sig mer än 0,5 m ovanför tappningspunkten.

 

Smart och Power Control högtryckstvättarna kan endast vertikalt. Det är bara möjligt att använda högtryckstvättarna i Compact-serien både vertikalt och horisontellt. Läs mer om hur du kan använda Smart Control och våra högtryckstvättar.

Ja, det är fullt möjligt. Det rekommenderas att lägga ett vattentätt underlag under enheten innan transport.

Kärchers högtryckstvätt kan arbeta med en ingångstemperatur på upp till 60 °C.

Enheten behöver 30 sekunder på sig för att aktivera Boost-läget. För att nyttja den extra effekten på 30 sekunder måste Boost-knappen hållas inne konstant. Släpper du knappen behöver enheten ytterligare 30 sekunder på sig för återaktiveras. Om det fortfarande inte funger, kontrollera temperaturen på vattnet. Boost-läget kan endast aktiveras när motortemperaturen är låg.

 

Tillämpningsområden och tips

Den elektriskt manövrerade pumpen i högtryckstvätten ökar vattentrycket flerfaldigt ─ upp till 195 bar. Trycket transporterar vatten genom högtrycksslangen till ett spolrör, där det kommer ut från munstycket som en skarp, fokuserad stråle som ger väsentlig rengöringskraft. Om inte spolhandtaget används stängs pumpen av automatiskt. Detta innebär att du kan göra ditt rengöringsarbete snabbare än med konventionella metoder och samtidigt ha låg vattenförbrukning.

Beroende på modell har Kärchers högtryckstvätt för privat bruk en flödeshastighet på mellan 230 och 600 l/h (för jämförelse: ca 3 500 liter vatten rinner genom en trädgårdsslang varje timme). 

 

Kärcher rekommenderar ett avstånd till föremålet som ska rengöras på mellan 12 och 40 cm om enbart spolröret används vid rengöring. Vid användning av korrekta tillbehör anpassade för den yta som ska rengöras kan man rengöra på ytorna direkt.

 

Kontrollera den trådlösa anslutningen och Bluetooth-anslutningen på spolhandtagets display.

Om Bluetooth-loggan inte lyser med fast sken, gör följande:
Kontrollera att handtaget är korrekt anslutet till maskinen. 
Koppla in spolhandtaget igen om någon av ikonerna – eller båda – blinkar eller inte visas
Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på din Smartphone
Kontrollera batteriernas laddningsstatus

Om inget av ovanstående fungerar, ta bort enheten från appen och utför därefter parningen med högtryckstvätten igen, se Vanliga frågor: Hur kopplar jag mitt spolhandtag till enheten?

Tillbehör och rengöringsmedel

Nej. Tvättmedlet har en kokpunkt som ligger långt över den temperatur som tvättmedlet utsätts för när det används och förvaras på avsett sätt.

Du hittar lämpliga tillbehör till din högtryckstvätt i sökfunktionen för tillbehör i appen, på vår hemsida eller hos våra återförsäljare.

 

Kärchers rengöringsmedel är inte skadliga mot vare sig miljön, människor eller djur. Dessa ska dock ej förtäras, vare sig de är utblandande med vatten eller i koncentrerad form. Om det mot förmodan sker, vänligen se säkerhetsdatabladet för mer information.

Kärchers rengöringsmedel är miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och särskilt framtagna för våra produkter. Våra 1 liters rengöringsmedel är anpassade för vårt rengöringsmedelsystem Plug'n'Clean. Vi kan inte garantera rengöringseffektiviteten hos andra rengöringsmedelsmärken. Använd aldrig blekmedel med högtryckstvätt! 
Du hittar alla våra rengöringsmedel här.

Skötsel och underhåll

Två AAA-batterier krävs. Skjut undan spärren tills batterifacket öppnas och byt därefter ut batterierna.

 

När de används på rätt sätt är Kärchers högtryckstvättar underhållsfria och kräver ingen årlig service. Se dock till att förvara högtryckstvätten varmt under frostperioden och se över vattenfiltret regelbundet.

 

Reservdelar kan köpas från Kärchers hemsida eller från licensierade serviceverkstäder. Vänligen kontakta antingen något av våra Kärcher Center eller hitta din närmaste service verkstad här för att få hjälp med att hitta rätt reservdel.

 

Koppla bort enheten från vattentillförseln. Slå på enheten och tryck på spolhandtaget tills det inte kommer mer vatten ur enheten. Stäng av enheten och förvara tillbehören, högtrycksslangen och kablarna på enheten. Enheten ska förvaras på en temperaturskyddad och frostfri plats under vintern.

 

Högtryckstvätten ska förvaras på en torr plats som är skyddad mot kyla, exempelvis ett isolerat och frostfritt garage. Efter rengöring ska enheten stängas av och vattentrycket lättas genom att spolhandtaget avlägsnas från enheten. Spolrör, högtrycksslangar och kablar ska förvaras på enheten.

 

Skruva ur vattenanslutningen från enheten för hand, dra ut silen med plattång och rengör under rinnande vatten. Sätt sedan in silen igen och skruva på vattenanslutningen.

Felsökning

Kärcher beviljar privatkunder två års garanti från inköpsdatum för att täcka material- och produktionsfel. Inköpsbeviset fungerar som garantiintyg. Observera att din garanti ogiltigförklaras om du använder din enhet för andra ändamål än avsett (exempelvis kommersiell användning av en Home & Garden-enhet) och om du öppnar upp din enhet eller utför reparationer själv.

 Skicka in din reparationsorder online med bara några få steg:

 1. Registrera dig på kundportalen > myKärcher.
 2. Fyll i reparationsordern online. Vi behöver följande information från dig:
  Dina enhetsdata
  Dina garantidata: Vid reparationer utanför garantitiden visar vi omedelbart reparationspriset (tydliga fall).
 3. Skriv ut reparationsdokumenten och skicka dem till oss med den felaktiga enheten. Du kan välja att använda vår bekväma uppsamlingstjänst eller att släppa av paketet på närmaste ombud.
  Du får regelbundna statusuppdateringar på din reparation på myKärchers kundportal.
  Du kan också kontakta någon av våra servicepartner. Servicepartnern kommer då att inspektera din enhet och ge dig information om reparationskostnaderna. Reparationskostnaderna hos våra servicepartners kan skilja sig från vårt fasta pris.

  > Hitta en servicepartner


  > Mer information om garanti och reklamation 

Du kan kontakta oss på kundtjanst@karcher.se eller ring oss på 031-57 73 00. Vi är tillgängliga helgfria vardagar mellan klockan 8-16.

Slå på maskinen och ta bort spolhandtaget – maskinen bör starta. Om den inte gör det, kontrollera och säkerställ strömtillförseln. Alternativt kan du kontrollera nätkontakten för skador. Efter en längre tids användning kan motorn överhettas och behöva en nedkylningsfas på 60 minuter.

 

Detta problem kan ha fyra orsaker:

 1. Enheten får för lite vatten: I så fall kontrollerar du vattentillförseln.
 2. Vattenfiltret är smutsigt: Rengör vattenfiltret.
 3. Det finns luft i enheten: Slå på enheten utan anslutet spolrör i högst 2 minuter, tryck på högtryckstvättens spolhandtag och vänta tills det kommer vatten utan bubblor ur spolhandtaget. Därefter ansluts spolröret.
 4. Vid användning av sugfunktionen, notera maximal sughöjd (se kapitel "Tekniska data") i bruksanvisningen.

 

Smuts kan ha byggts upp i spolröret. Koppla bort spolröret från spolhandtaget och skölj ur det med kranvatten. Alternativt rengör du munstycket i spolröret med en tunn nål.

 

Maskinen kan ha varit utsatt för frost vilket kan ha lett till sprickbildning i pumpen eller att annat tekniskt fel kan ha inträffat. Vänligen kontakta din närmaste serviceverkstad för hjälp och eventuell reperation. Du kan söka efter din närmaste återförsäljare här.

 

Vänligen kontrollera batteriernas laddningsstatus. Utför alternativt parningen med högtryckstvätten igen, se Vanliga frågor: Hur kopplar jag mitt spolhandtag till enheten?

Koppla bort enheten från elnätet i minst 60 sekunder och starta sedan spolhandtagets kopplingsprocess igen – se Vanliga frågor: Hur kopplar jag mitt spolhandtag till enheten?.

Kontrollera att vattnet du använder är rent och att högtryckstvätten får tillräckligt med vatten. Alternativt, kontrollera det installerade vattenfiltret för blockeringar.

Kontrollera om batteriet i spolhandtaget är urladdat och byt till ett nytt batteri. Om detta inte hjälper, vänligen se avsnittet gällande Garanti och reklamation här.

 

Stäng av enheten omedelbart. Om du har en högtryckstvätt med slangvinda, kontrollera att nätsladden är utdragen. Om detta inte hjälper, vänligen se avsnittet gällande Garanti och reklamation här

Slangen kan ha blivit utsatt för påverkan, vänligen stäng av enheten och se avsnittet gällande Garanti och reklamation innan fortsatt användning.

För K2 och K3 kan teleskophandtaget enkelt sättas tillbaka igen. För K4, K5 och K7, vänligen se avsnittet för Garanti och reklamation här

 

Börja först med att vrida 3-i-1 Multi Jet-spolröret till rengöringsmunstyckets ”MIX”-läge.  
K2 har endast sugslang medan K3 har rengöringstank med sugslang, vänligen kontrollera att det inte är stopp i slangen. K4, K5 samt K7 har rengöringssystemet Plug'n'Clean, kontrollera att Plug 'n' Clean-flaskan sitter korrekt med öppningen vänd nedåt i rengöringsanslutningen. 
Om detta inte hjälper, vänligen se avsnittet gällande Garanti och reklamation här.