Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 2.5l

Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 2,5
Unitate de ambalare 4
Valoare pH 12,2
Greutate cu ambalaj (kg) 2,9
Produs
 • Curatitor de baza ecologic si puternic pentru podele industriale foarte murdare
 • Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
 • Miros placut si proaspat
 • Actionare rapida
 • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
 • Fara NTA
 Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 2.5l
 Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 2.5l
 Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 2.5l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
 • H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
 • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
 • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/
 • P405 A se depozita sub cheie.
 • P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
 • Curățarea podelelor