FRISK, HÄLSOSAM, STERIL LUFT – HEMMA, PÅ KONTORET, I FÖRSÄLJNINGSLOKALER, PÅ RESTAURANGER OCH HOTELL

Ren och bakteriefri luft är särskilt viktigt i arbetslivet, till exempel på kontor, offentliga och medicinska miljöer samt hotell och restauranger. Men i praktiken är det ofta i just den typen av miljöer som dålig luft påverkar välbefinnandet och ger upphov till hälsoproblem. Möjliga följder är försämrade prestationer och frånvaro bland de anställda. Det är också där det är som svårast att skydda sig mot smittsamma bakterier som sprids via luften, vilket den rådande coronapandemin bekräftar tydligt.

Luftreiniger
Kärcher Luftreiniger AFG 100

Luftrenare AFG 100

I Kärchers luftrenare AFG 100 leds luften genom en plasma i enheten. Till skillnad från traditionella filter använder modulen sig av den elektrostatiska laddningen i små partiklar som virus, bakterier och allergener för att fånga in och förstöra dem helt utan att lämna kvar skadliga rester. Tillsammans med förfiltret för större partiklar och ytterligare ett trestegs filter som även absorberar dålig lukt avlägsnar AFG 100 upp till 99,98 % av alla oönskade smittämnen från luften i rum på upp till 100 kvadratmeter. Luften i slutna rum renas därmed mer effektivt än med HEPA-filtersystem. Om inaktiverade virus dessutom filtreras bort från luftflödet kan man skapa sterila miljöer liknande dem i operationssalar.

Resultatet är behagligt frisk och hälsosam luft som underlättar andningen inte bara för personer med allergier eller astma. På det här sättet kan man effektivt minska antalet klagomål och problem orsakade av fint damm, bakterier och liknande orenheter.

Luftrenare AF 100

Kärchers luftrenare AF 100 minskar också exponeringen för smittsamma bakterier, skadlig gas och andra farliga partiklar. Med två membranfilter och aktivt kol avlägsnar den snabbt även tjock rök. Den renar luften i ett 100 kvadratmeter stort rum inom 20 minuter och tar upp 99,98 % av alla partiklar. Användare kan välja mellan fem olika filterversioner med aktivt kol och HEPA-teknologi. Beroende på vilket filter som används avlägsnar enheten dålig luft, allergiframkallande ämnen som kvalster och pollen, fint damm, bakterier och gasformiga kolväteföreningar (VOC).

Kärcher Luftreiniger AF 100