YTRENGÖRING FÖR SKYDD MOT KONTAKTSMITTA

Rengöring av ytor handlar inte bara om estetik, dvs att avlägsna synlig smuts, utan främst om hygien och säkerhet. Det förebygger spridning av sjukdomar. Detta är särskilt viktigt på kontor och i offentliga miljöer, det vill säga platser där folk träffas regelbundet.

Oberflächenreinigung

Metoder för hygienisk rengöring

Regelbunden rengöring av ytor är särskilt viktigt, delvis för att avlägsna smuts men också för att förhindra kontaktsmitta. Användaren bör för att skydda sig alltid använda personlig skyddsutrustning och handskar.

En viktig aspekt vid ytrengöring är att byte av rengöringsdukar sker tillräckligt ofta, dvs att de byts ut och inte sänks ned i det rena vattnet igen. Detta hindrar det från att bli kontaminerat. Hygienisk rengöring kan utföras med olika metoder. Det går i princip att arbeta med förpreparerade dukar och torkdukar. För att undvika spridning av bakterier är det viktigt att rengöringsprocessens färgkodning följs strikt.

Hygienische Reinigung mit der Wechseltuchmethode

Metod med dukbyten – ökad kvalitet och produktivitet

För att förhindra spridning av bakterier inom ett rengöringsområde, till exempel från en toalett till nästa, måste man byta duk för varje nytt objekt som ska rengöras. Det här gäller exempelvis vid rengöring av olika rum, vare sig det är på kontor eller sjukhus. För att undvika överföring bör en ren duk användas till varje rum.

Metod med 16-sidig vikning av duken

För hygienisk ytrengöring rekommenderas att använda vikmetoden i kombination med användningsklara rengöringsmedel. Metoden har sitt ursprung i rengöring inom hälso- och sjukvårdssektorn. Grundtanken: Rengöringsduken viks på hälften fyra gånger så att den bildar totalt 16 sidor. På så sätt kan varje yta rengöras med en ny sida, fuktad med rengöringsmedel. När samtliga sidor har använts slängs duken och ersätts med en ny.

Hygienische Oberflächenreinigung mit der Tuchfaltmethode
Hygienische Oberflächenreinigung mit dem Vier-Farben-System

Fyrfärgssystem

För säker och hygienisk rengöring tillämpas ett färgkodsystem. Varje yta som ska rengöras får en egen färg som gör den lätt att skilja från de övriga: röd, grön, blå och gul.

Röd: för toaletter, urinoarer och kakel i anslutning till dessa.

Gul: för ytor i sanitetsutrymmen, t ex handfat, kakel, hyllor, inredningsdetaljer, speglar, duschkabiner och badkar.

Blå: möbler och inventarier som skrivbord, skåp, stolar, hyllor, element, dörrar osv.

Grön: specialområden, t ex rengöring och desinfektion i vårdutrymmen (vårdbäddar), operationssalar eller kök.

Det här systemet förhindrar att en duk som tidigare använts för rengöring av toaletter senare används för att damma av skrivbord och därmed sprider bakterier. Hinkar, dukar och rengöringssvampar kan fås i motsvarande färger.