GALLERI FÖR SAMTIDSKONST ÅTERSTÄLLT TILL FORNSTOR GLANS

Kärcher har genomfört en fasadrengöring av Hamburgs konstgalleri ”Galerie der Gegenwart”. Det var första rengöringen sedan galleriet invigdes 1997.

GdG_2

Galleriet för samtidskonst ritades av Oswald Mathias Ungers, byggdes mellan 1993 och 1996, och invigdes i februari 1997.

GdG_3

Att rengöra med en hetvattentvätt i ångläge bedömdes vara den mest skonsamma metoden för att rengöra kalkstenen. 

GdG_1

Arbetet på kuben utfördes av två industriella klättrare som väl behärskade metoden repteknik.Portugisisk kalksten, svensk granit

Fasaden på Hamburgs konstgalleri ”Galerie der Gegenwart” har rengjorts för första gången sedan galleriet invigdes 1997. Byggnaden av portugisisk kalksten på ett fundament av svensk granit har varsamt rengjorts från luftföroreningar och biologisk påväxt. Projektet utfördes under övervakning av myndigheten för konservering av historiska monument och ingår i Kärchers kulturella sponsorskap.


Innan det två veckor långa rengöringsprojektet inleddes identifierade och analyserade Kärcher och myndigheten för konservering av historiska monument i Hamburg olika typer av föroreningar på fundamentet (svensk granit) och kuben (portugisisk kalksten). Utöver svarta missfärgningar på grund av avlagringar från utsläpp bestod föroreningarna av biologisk påväxt i form av alger, svamp, lava och mossa samt fågelspillning.


Rengöring med hetvattentvätt i ångläge bedömdes vara den bästa och mest skonsamma metoden för borttagning av föroreningarna på kalkstenen. Arbetet på kuben utfördes av två industriklättrare med reparbetesteknik. Samtidigt rengjordes byggnadens fundament från marken med hetvattentvättar.

Rengöring utan substansförluster

Eftersom rengöringen utfördes i god tid kunde en mycket skonsam metod användas. Myndigheten för konservering av historiska monument övervakade att rengöringen inte skadade byggnadens substans och fick samtidigt en utgångspunkt för bedömningen av framtida åtgärder för rengöring av galleriets fasad.

”Galerie der Gegenwart” (galleri för samtidskonst)

Galleriet för samtidskonst ritades av Oswald Mathias Ungers (1926–2007). Det byggdes 1993–1996 och invigdes i februari 1997. Kuben ger Hamburgs konstgalleri ytterligare 5 600 kvadratmeter utställningsyta och används för att presentera galleriets samling av internationell samtidskonst från popkonstperioden fram till i dag. Med jämna mellanrum visas här även specialutställningar med konst från olika epoker.

 

Snabbfakta

Land: Tyskland
Stad: Hamburg

Material: Kalksten, granit
Typ av smuts: Avlagringar från utsläpp, biologisk påväxt, fågelspillning
Rengörningsteknik: Hetvattentvätt 

Utfört: Juli 2018


Läs också