Kärcher has cleaned the Emperor William monument in Porta Westfalica, Germany.
Kejsare William monumentet i Porta Westfalica rengjord med hetvattentvät

Organiska föroreningar avlägsnades försiktigt från monumentet med hjälp av hetvattentvätt.

Rengöring av kejsare William monumentet med minskat tryck och utan kemikalier

Mossa och lavar blev varsamt avlägsnade med ett minskat tryck på 1-1.5 bar, vattentemperatur på ca 90° C samt inget användande av kemikalier. 

Kejsare William monumentet

Kalk avlägsnades från monumentets sandstenyta med användning av lågtrycks mikro-partikelblästringsteknologi och ett fint aluminiumsilikat (40-90 μm) som blästermedel.

Rengöring och underhåll med hjälp av repteknologi

Upp emot 100 år gammal smuts hade satt sig på Tysklands näst högsta monument, kejsare William monumentet i Porta Westfalica. Tillsammans med industriella klättrare tog Kärcher bort dessa avlagringar på ett skonsamt sätt. Den spektakulära repteknologin användes redan vid rengöringen av presidentskulpturerna på Mount Rushmore i USA och i Ulm Minster lutherska kyrka. 

För att säkerställa att inget av monumentets ursprungliga karaktär skulle förändras så valdes särskilt skonsamma rengöringstekniker i nära samordning med LWL-kontoret för historiska monument och monumentägaren, Westphalian-Lippe Asset Management Company (WLV).

Rengöring med hetvatten och mikro-partikelblästringsteknologi

Organiska föroreningar avlägsnades från monumentet med användning av hetvattentvättar med reducerat yttryck på 1 - 1.5 bar och en temperatur på ca. 90 ° C. Denna typ av rengöring fördröjer tillväxten av ny vegetation på monumentet som är gjord av Porta sandsten, eftersom djupare sporer elimineras av den höga temperaturen.

Kejsare William monumentet i Porta Westfalica 

Kejsare William monumentet, som är 88 meter högt, byggdes från 1892 till 1896 i cyklopsstil i sen Wilhelminismperiod enligt ritningar av arkitekten Bruno Schmitz. Den tornar sig över Weser-ravinen i Porta Westfalica på över 200 meters höjd och är ett viktigt landmärke i regionen. Sedan 2008 har monumentet bildat en del av Road of Monuments, som kombinerar sju av Tysklands mest framstående monument.

Kaiser-Wilhelm-Denkmal Porta Westfalica

Fakta i korthet

Land: Tyskland
Stad: Porta Westfalica

Föroreningar: Mossa, lavar och kalk
Rengöringsmetod: Hetvattentvätt utan kemikalier mot mossor och lavar samt lågtrycks mikro-partikelblästringsteknologi och ett fint aluminiumsilikat (40-90 μm) som blästermedel mot kalk.

Genomfördes: September till Oktober 2019
Du kanske också är intresserad av: