ORGANISK SMUTS AVLÄGSNAD FRÅN KYRKTORN I WAIBLINGEN

I samband med restaureringsarbeten rengjorde Kärcher tornet på St. Michael's Church i tyska Waiblingen.

Kärcher cleaned the steeple of St. Michael's Church in Waiblingen.
Michaelskirche_1

För att säkerställa bästa möjliga byggnadsvård är det viktigt att organisk påväxt avlägsnas från den känsliga sandstenen.

Michaelskirche_4

Påväxten tvättades skonsamt bort från kyrktornet med en hetvattentvätt inställd på ångläge. 

Michaelskirche_3

Den gotiska, protestantiska St. Michael's Church i Waiblingen är den största och äldsta kyrkan i staden.Rengöringsarbete i samband med renovering av kyrktorn

St. Michael's Church i Waiblingen genomgår för närvarande omfattande renoveringsarbeten. I samband med dessa arbeten har kyrktornet rengjorts i enlighet med riktlinjerna för byggnadsvård. Kärcher bidrog med stöd i form av utrustning och rengöringsexpertis.


Kärcher iordningställde provytor på förhand och utvecklade en metod för skonsam rengöring av kyrktornet. För att säkerställa bästa möjliga byggnadsvård är det viktigt att organisk påväxt avlägsnas från den känsliga sandstenen. Påväxten tvättades skonsamt bort från kyrktornet med en hetvattentvätt inställd på ångläge. Hetvattentvättarna HDS 13/20-4 S och HDS 12/18-4 S överlämnades till kyrkan utan kostnad för framtida rengöring och personalen utbildades på driften av maskinerna.

 

 

 

 

St. Michael's Church

Den gotiska, protestantiska St. Michael's Church i Waiblingen (som förr även kallades för den stora eller yttre kyrkan) är den största och äldsta kyrkan i staden. Hans von Landau påbörjade byggnadsarbetena med den nuvarande kyrkobyggnaden runt 1440. Karaktäristiskt för kyrkan är det ovanliga tornet som byggdes runt 1462 och totalt är 52 meter högt. Tornet har genomgått renoveringsarbeten sedan början av året och arbetena beräknas vara slutförda i november.

Snabbfakta

Land: Tyskland
Stad: Waiblingen

Material: Sandsten
Typ av smuts: Organisk påväxt
Rengörningsteknik: 
Hetvattentvätt

Utfört: Juli 2018


Läs också