HD/HDS

HD/HDS rubrik

eco!efficiency

Användning av eco!efficiency-läget på alla HDS-maskiner ger:

  • enastående rengöringsresultat för vardagliga arbeten
  • 20 % lägre CO2-utsläpp
  • 20 % bränslebesparing
eco!efficiency

Rätt tillbehör

Rätt val av tillbehör för specifika användningsområden. Med rätt tillbehör kan du rengöra snabbare och därför ofta spara elektricitet och vatten.

  • Rotojetmunstycke för envis smuts kombinerar fördelarna med samlad och platt stråle
  • Ytrengöring av stora områden
  • Power-munstycken genererar 40 % högre kollisionskraft –> snabbare och mer noggrann rengöring kan garanteras
  • Roterande tvättborstar för varsam och effektiv fordonstvätt
HDS_MS_bil

Automatisk tryck- och vattenvolymjustering direkt på spolpistolen

Med Servo Control kan tryck- och vattenvolymen justeras direkt på
spolpistolen:

  • optimalt tryck- och vattenvolymjustering efter rengöringsarbete
  • lätt smuts kan rengöras med mindre vatten och sparar således på resurser
Servo

Bryt vattentillförseln tidigt

Vid användning av en lång vattentillförselledning kan vattentillförseln stängas av tidigt vid behov, när tillräckligt med vatten finns i vattenslangen och cisternen för att kunna slutföra rengöringsarbetet.

Överföring av överblivet rengöringsmedel snabbt och enkelt

Med Switch-Chem-systemet kan flaskor med rengöringsmedel inte tömmas helt. Genom att snabbt och enkelt avlägsna flaskorna kan resterande rengöringsmedel hällas över i nästa flaska.

Switch-Chem-system